• 2023/2024

   • Konkursy są jedną z wielu okazji nie tylko do poszerzania wiedzy czy rozwijania pasji i umiejętności, ale także pomagają budować pewność siebie i radzić sobie ze stresem. 

    Nasi nauczyciele proponują uczniom udział w różnorodnych konkursach o zasięgu od szkolnego do międzynarodowego. Na szczególną uwagą zasługują konkursy kuratoryjne dla uczniów klas IV-VIII organizowane na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  Ich laureaci oraz finaliści mogą liczyć na istotne uprawnienia np. podczas postępowania rekrutacyjnego do szkoły ponadpodstawowej. 

     

    Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami na ten rok szkolny oraz relacjami z konkursów, które są również prezentowane na szkolnym profilu na Facebooku. 

   • Konkurs Interdyscyplinarny na wiersz, opowiadanie, prezentację multimedialną "Miasto moje, a w nim..."

     

    Z okazji jubileuszu 60-lecia szkoły zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie związanym z twórczością patrona szkoły - Czesława Niemena. Uczestnicy konkursu mogą przygotować opowiadanie, wiersz lub prezentację multimedialną inspirowane piosenką „Sen o Warszawie".

    Konkurs zdobył honorowe patronaty Prezydenta m.st. Warszawy oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

     

    Regulamin_konkursu

    Załącznik_1_karta_informacyja_i_zgoda_rodziców

    Załącznik_2_RODO

  • ⭐️⭐️⭐️​​​​Konkursy lutowe⭐️⭐️⭐️

  • 📣Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce zaprasza uczniów klas I-VIII szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczo-Fotograficznym „Czytam, bo lubię!”.

   📖Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu fotografii cyfrowej, promującej czytelnictwo.

   📖Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej:https://www.bp.ostroleka.pl/pdf/Regulaminy/Regulamin012024.pdf

   📖Prace konkursowe przynosimy do biblioteki szkolnej do 23 lutego

   Zachęcamy do udziału!

   zespół nauczycieli bibliotekarzy

  • Zachęcamy uczniów klas 1-3 do wzięcia udziału w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik.

   Konkurs dla wszystkich dociekliwych i ciekawych świata.

   Test konkursowy odbędzie się 12 marca 2024r.

   Wszystkie informacje na temat nagród oraz przykładowe testy i eksperymenty z lat ubiegłych znajdują się na stronie

   www.swietlik.edu.pl

   Zainteresowani uczniowie proszeni są o zapisanie się na konkurs, wpłacenie 16 zł, przyniesienie zgody na udział do swoich wychowawców do dnia 15 lutego 2024r.

  • 📣„Puchacz Piotr” to konkurs matematyczny dla uczniów klas I-III. Konkurs odbywa się cyklicznie i jest bezpłatny dla wszystkich uczestników.

   ➕Harmonogram:Konkurs podzielony jest na trzy etapy o różnej trudności. Zadania konkursowe na wszystkich etapach i na wszystkich trzech poziomach będą przeprowadzone w formie pisemnej. Obejmują zadania otwarte z matematyki, dostosowane do poziomu rozwoju dziecka, a także zadania z zakresu logicznego myślenia.- Przeprowadzenie I etapu Konkursu (w szkole) – 14 marca 2024 r. godz. 9.00-10.00- Przeprowadzenie II etapu Konkursu – 9 maja 2024 r.- Przeprowadzenie III etapu/finału konkursu w Warszawie – 29 maja 2024 r.- Ogłoszenie wyników III etapu 9 czerwca 2024 r.

   ➕Zwycięzcy konkursu w każdej kategorii wiekowej otrzymują pamiątkowy dyplom, atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz roczny kurs MathRiders w wybranej lokalizacji.

   ➕Pozostali uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy, nagrody rzeczowe oraz kursy MathRiders (za zajęcie II miejsca – półroczny kurs, za III miejsce trzymiesięczny kurs MathRiders w dowolnej lokalizacji).

   ➕Zadania konkursowe z poprzednich edycji można poznać na stronie: https://mathriders.pl/materialy/materialy-junior/zadania-konkursowe-puchacz-piotr/

   Zapraszamy do udziału w konkursie!

   Zgłoszenia przyjmują wychowawcy poszczególnych klas do 15 lutego 2024 r.

  • Vaduz to mało znana stolica Liechtensteinu.

   Postarajcie się zachęcić do odwiedzenia jej, przygotowując plakat przedstawiający to miasteczko.

   Format pracy- minimum A 2

   Na Wasze prace p. Magdalena Jassak czeka do 23.02.24 (piątek) do godziny 9.00

  • ⭐️⭐️⭐️​​​​Konkursy styczniowe⭐️⭐️⭐️

  • KONKURS NA KOMIKS NA CZESŁAWA NIEMENA

    

    

    

    

   Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez bibliotekę szkolną. Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu o patronie naszej szkoły – Czesławie Niemenie. Praca może dotyczyć zarówno wydarzeń biograficznych, ale także może nawiązywać do twórczości artysty.

   1. Organizator konkursu: biblioteka szkolna

   2. Cele konkursu:

   • rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych uczniów,

   • propagowanie wartości plastycznych,

   • umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swojego talentu,

   • upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości Czesława Niemena.

   3. Konkurs będzie rozstrzygany w trzech kategoriach:

   • Klasy 1-3

   • Klasy 4-6

   • Klasy 7-8

   4. Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu o patronie naszej szkoły – Czesławie Niemenie. Praca może dotyczyć zarówno wydarzeń biograficznych, ale także może nawiązywać do twórczości artysty.

   5. Opis prac konkursowych:

   • Format A4 poziomo.

   • Praca powinna zawierać minimum 4 scenki.

   • Technika: rysunek, malarstwo.

   • Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę, objętość pracy 1 strona formatu A4.

   • Prace powinny być wykonane samodzielnie i indywidualnie.

   • Jedna osoba może złożyć jedną pracę.

   • Na odwrocie pracy należy umieścić: imię, nazwisko oraz klasę autora.

   6. Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej w terminie do 26 kwietnia 2024 r.

   7. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatora konkursu.

   8. Nagrody. W każdej kategorii zostanie przyznana jedna nagroda. Wszyscy uczestnicy otrzymają symboliczne upominki.

   9. Złożenie pracy konkursowej oznacza zgodę na jej publikację na wystawie oraz podczas jubileuszu szkoły. Organizator nie zwraca prac autorom.

  • Konkurs dla uczniów klas I-IV do  organizowany przez świetlicę szkolną pt.: "Bezpieczne ferie ziomowe".

  • ⭐️⭐️⭐️​​​​Konkursy grudniowe⭐️⭐️⭐️

  • Konkurs Matematyczny SIGMA

   👉Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej z Warszawy.

   👉Odbędzie się na terenie naszej szkoły 7 lutego 2024r. o godzinie 8:00.

   👉Konkurs trwa 90 minut.

   👉Konkurs ma formę pisemną.

   👉 Prace pisane są na papierze podaniowym.

   👉 Na każdym etapie jest do rozwiązania 5 zadań, każde jest punktowane w skali od 0 do 5 punktów.

   👉 Do II etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali minimum 20 punktów i rozwiązali co najmniej dwa zadania na maksymalną liczbę punktów.

   👉Wszystkich chętnych z klas 4-8 prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli matematyki z wypełnionymi przez rodziców zgodami do 10 stycznia 2024 r.

  • Winterferien in den Alpen! „Ferie w Alpach”

   to kolejny szkolny konkurs dla uczniów klas 7 i 8.
   Przygotuj plakat reklamujący miejscowość/region w Alpach (koniecznie w krajach DACH) , w którym warto spędzić ferie zimowe. W pracy powinny znaleźć się informacje GDZIE to jest (Deutschland/ Österreich, die Schweiz) i DLACZEGO polecasz to miejsce?
   Format pracy- minimum A 2
   P. Magdalena Jassak czeka na Wasze prace do 05.01.23 (piątek) do godziny 9.00

   • ORZEŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

     

     

    Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie ORZEŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ dedykowanym uczniom klas 1-3. Konkurs odbędzie sie 7 grudnia 2023r. Uczniowie chętni do udziału w konkursie wpłacają po 15zł do wychowawców do dnia 13 listopada.

    W konkursie nie ma przegranych. Uczniowie uczestniczący w konkursie, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymają dyplom uznania. Najlepsi otrzymają tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu, dyplomy i nagrody.

    Zapraszamy!

     

     

     

    KARTKA URODZINOWA DLA SZYMBORSKIEJ

     

    Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej, w stulecie urodzin Poetki. Z tej okazji ogłaszamy szkolny konkurs literacko-plastyczny Kartka urodzinowa dla Szymborskiej.

    Cele konkursu:
    - zainteresowanie postacią i twórczością literacką Wisławy Szymborskiej - poetki, eseistki, tłumaczki, felietonistki, krytyczki, laureatki literackiej Nagrody Nobla, erudytki, niekonwencjonalnej osobowości, twórczyni kochającej język polski i bawiącej się nim,
    - upowszechnianie twórczości Poetki,
    - rozwijanie kompetencji językowych i kulturowych, zainteresowań plastycznych oraz wyobraźni i kreatywności uczniów,
    - upamiętnienie Patronki Roku 2023.

    Zasady konkursu:
    - konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8 SP 168,
    - uczestnik konkursu przygotowuje i własnoręcznie wykonuje kartkę urodzinową z życzeniami dla Poetki z okazji 100-lecia urodzin (format dowolny),
    - technika wykonania: dowolna, mile widziana inspiracja twórczością Artystki oraz własna twórczość poetycka,
    - praca ma być oryginalna, nigdzie niepublikowana, wykonana własnoręcznie,
    - kryteria oceny prac konkursowych: oryginalne ujęcie tematu, staranność wykonania i zapisu, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.

    Założenia organizacyjne:
    - konkurs trwa od 1 do 15 grudnia br.,
    - prace konkursowe, podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą, należy przynosić do sali nr 65,
    - werdykt komisji konkursowej jest ostateczny, nie przysługuje od niego odwołanie,
    - przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych w celach związanych z konkursem oraz ze zgodą na prezentację pracy na terenie szkoły, w gazetce szkolnej i szkolnym FB.

    Zapraszamy! Czekają atrakcyjne nagrody!

    Grudniowy szkolny konkurs Kartka urodzinowa dla Szymborskiej rozstrzygnięty! Oto zwycięzcy:

    🥇I miejsce: Lena Szulc z kl. 7c
    🥈II miejsce: Apolonia Piotrowska z kl. 4a
    🥉III miejsce: ex aequo Daryna Zhovta z kl. 6b i
    Marek Biliński z kl. 5b

    Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy zwycięzcom! 👏
    Wręczenie nagród i dyplomów wkrótce.

     

     

    Weihnachten-czyli Boże Narodzenie

     

    Z tymi świętami wiąże się wiele ważnych i ciekawych symboli.
    Konkurs polega na przedstawieniu bożonarodzeniowych symboli w formie graficznej (rysunek, zdjęcie). Każdy symbol musi być podpisany (z rodzajnikiem określonym).
    Format pracy- minimum A2 

    Na konkurs  wpłynęły dwie prace. Obie zajęły PIERWSZE miejsce.
    Są to prace Dagmary Pawłowicz i Antosi Sypień z klasy 7c.

  • ⭐️⭐️​​​​​​​⭐️​​​​​​​Konkursy listopadowe⭐️⭐️⭐️

   • Konkurs plastyczny "Jubileuszowa karta z kalendarza - artystyczna interpretacja utworu Czesława Niemena"

     

    Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie pod patronatem Rady Rodziców.

    📣WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,Jubileuszowa karta z kalendarza - artystyczna interpretacja utworu Czesława Niemena”

    🖌Kategoria wiekowa: klasy 4-8:

    🥇Miejsce I (ex aequo): Kuba El Gendy kl.6a, Apolonia Kaddari kl.8b

    🥈Miejsce II (ex aequo): Alicja Jegiełło kl. 6a, Zlata Shostak kl.7b

    🥉Miejsce III: Lena Szwed kl.5b

    🖌Kategoria wiekowa: klasy 1-3:

    🥇Miejsce I (ex aequo): Aleksandra Strugacz kl.3b, Blanka Superek kl.3c

    🥈Miejsce II (ex aequo):Stefanija Bystryk kl.2b, Hanna Piekutowska kl.2a

    🥉Miejsce III (ex aequo):Marcelina Tarwacka kl.1a, Andrzej Morończyk kl.1c, Aleksandra Opalińska kl.2c

    🏆Wyróżnienie:

    • Maria Miś ( 1a) ,

    • Antonina Gawell kl.1a

    • Irena Stryjewska kl.1a

    • Mikhail Kurakevich kl.1a

    •Iga Naklicka kl.1c

    • Igor Karwowski kl.1c

    • Alicja Wesołowska kl.1c

    • Marika Weronika Jeziorowska kl.2b

    ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY! 👏👏👏

    Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w naszym konkursie i zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów do Pań ze świetlicy już od najbliższej środy tj. 21 grudnia 2023r.

    Organizatorzy: RADA RODZICÓW

     

    Ogólnopolski konkurs językowo-plastyczny DACHL – MÄRCHEN

     

    Jeżeli masz zdolności plastyczne i lubisz czytać bajki, to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

    Zapraszamy na stronę http://dachll.pl

    Tu znajdziesz regulamin oraz istotne informacje dotyczące konkursu.

    Na zgłoszenia za pośrednictwem Librusa pani Magdalena Jassak czeka do końca grudnia.

  • ⭐️⭐️​​​​​​​⭐️​​​​​​​Konkursy październikowe⭐️⭐️⭐️

   • ODBLASKOWO, WIDOCZNIE, BEZPIECZNIE

     

    Zapraszamy uczniów klas I- VI do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „ODBLASKOWO, WIDOCZNIE, BEZPIECZNIE” pod hasłem „Znaczek Pocztowy - Seniorzy Bezpieczni w Świetle Odblasków".

    Tematem konkursu jest zaprojektowanie znaczka pocztowego promującego noszenie odblasków wśród seniorów.

    Termin dostarczenia prac do szkolnego organizatora - p. Magdaleny Lizińczyk sala 32 - upływa 25 października 2023r.

    Szczegóły w librusie w zakładce ogłoszenia ogłoszenia.

     

     

     

     

     

     

     

     

    OGÓLNOPOLSKI PIJARSKI KONKURS GRAMATYCZNY

    W tym roku szkolnym odbędzie się XIII Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny. Zapraszamy do udziału w tym gramatycznym przedsięwzięciu, którego celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat autora pierwszej polskiej gramatyki – pijara o. Onufrego Kopczyńskiego, popularyzacja wiedzy z dziedziny gramatyki języka polskiego oraz kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Chętne osoby proszeni są o zgłaszanie się do polonistów do 25 października.

    Szczegóły TU

     

     

    INTERDYSCYPLINARNY KONKURS FILOZOFICZNY "W DRODZE KU MĄDROŚCI"

     

    Zachęcamy wszystkich uczniów klas 4-8 do udziału w XXI edycji Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego „W drodze ku mądrości”.

    Program konkursu nawiązuje do wybranych zagadnień zawartych w podstawie programowej przedmiotów: języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii, etyki oraz innych.

    Interdyscyplinarny Konkurs Filozoficzny „W drodze ku mądrości” przeprowadza Polskie Towarzystwo Filozoficzne na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

    Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie zgłaszają się do nauczycielki etyki p. Anny Domańskiej-Iwaniuk najpóźniej do 20.11.2023 r.

    etap szkolny - 27.11.2023 r.

    Szczegółowe informacje o konkursie m.in. wymagania konkursowe znajdują się TU

     

     

    "ZNACZEK BAŚNIOWY NA PRZYGODĘ GOTOWY"

    Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Znaczek baśniowy na przygodę gotowy".

    Klasyczny znaczek pocztowy swoim kształtem przypomina prostokąt, wykonany jest z papieru, a jego brzegi pokryte są tzw. ząbkami. Na znaczku pocztowym muszą być również nadruki wskazujące jego nominał oraz kraj.

    Projekt znaczka powinien być wykonany w formacie A4 wyłącznie w formie płaskiej (żadnych wyklejanek z plasteliny, ziarenek, kulek krepiny itp.), na kartce papieru technicznego (twardej).

    Dopuszcza się wykonanie projektu znaczka dowolnymi technikami.

    Zachęca się do rodzinnego wykonania pracy.

    Szczegóły w librusie w zakładce ogłoszenia, regulamin konkursu pod linkiem: https://tiny.pl/cj948

     

     

     

    PRODUZIERT IN DEUTSCHLAND


    🇩🇪Produziert in Deutschland- szkolny konkurs dla uczniów klas 7 i 8

    Produziert in Deutschland, czyli -wyprodukowano w Niemczech.

    Celem konkursu jest przedstawienie w formie graficznej niemieckich marek. Mogą to być np. marki samochodów, słodyczy, AGD, RTV itp.

    Wymagania:

    Format A1

    Termin wykonania: 28.11.23 godzina 9.00


    WYNIKI:

    1. Oliwia Ziółkowska kl. 8b

    2. Nie przyznano

    3. Klara Szczygieł kl. 8a, Ewa Grabowska kl. 8a

    Gratulujemy!    KONKURS FIZYCZNO-PLASTYCZNY "FRAKTAL" DLA KLAS 7 I 8

    Naukę i sztukę często postrzega się jako odrębne, niezwiązane ze sobą dziedziny. Fizyka to nauka ścisła, podczas gdy w sztuce olbrzymią rolę odgrywają emocje. Jednak w obu tych dziedzinach niezwykle ważna jest kreatywność, inspiracja, eksperymentowanie, chęć poznania, odwaga w głoszeniu nowych teorii, przekraczanie stereotypów, fantazja.

    Nauka jest jednym ze źródeł inspiracji dla artystów i odwrotnie. Sztuka niejednokrotnie pobudza twórców teorii naukowych. Geometria, światło, dźwięk to istotne elementy obu tych z pozoru odległych dziedzin.

    Celem konkursu jest popularyzacja fizyki wśród młodzieży szkolnej,

    rozwijania umiejętności prezentacji wiedzy fizycznej w innej niż

    standardowej formie - plastycznej. Do konkursu można zgłaszać prace zainspirowane konkretnym zjawiskiem, teorią lub prawem fizycznym bądź astronomicznym.

     

  • ⭐️⭐️​​​​​​​⭐️​​​​​​​Konkursy wrześniowe⭐️⭐️⭐️

  • OKTOBERFEST

   Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 do poznania i zaprezentowania wiadomości na temat OKTOBERFEST.

   Prace w w formie plakatu można przynosić do sali numer 59 do dnia 29 września, format pracy: A3

   Na wszystkie pytania dotyczące konkursu odpowie pani Magdalena Jassak na lekcjach języka niemieckiego.

   ​​​​​​

   Wyniki:

   🥇 Tosia Sypień 7c

   🥈 Łucja Szelhaus 8b

   🥉 Klara Szczygieł 8a

   Gratulujemy 🙂   KONKURS NBP NA PRACĘ PISEMNĄ O MIKOŁAJU KOPERNIKU

   Narodowy Bank Polski po raz dwudziesty pierwszy zaprasza uczniów klas 7-8 wszystkich szkół podstawowych w Polsce do udziału w Konkursie na pracę pisemną.
   Temat pracy konkursowej dla uczniów VII i VIII klasy szkół podstawowych:
   Czy uważasz, że Mikołaj Kopernik miałby szansę na nagrodę w dziedzinie ekonomii? Przeanalizuj jego dokonania, poszukaj argumentów za i przeciw.
   Prace konkursowe powinny być przygotowane w języku polskim, o objętości nie mniejszej niż 5 stron i nie większej niż 10 stron formatu A4. Prace mogą zawierać elementy graficzne takie jak zdjęcia czy wykresy. Do prac należy załączyć bibliografię. Więcej szczegółów dotyczących zasad konkursowych znajduje się w regulaminie.
   Szczegółowe informacje na stronach Kuratorium Oświaty w Warszawie i NBP