• 55 URODZINY SZKOŁY PRZY UL. ZWYCIĘZCÓW
     • 55 URODZINY SZKOŁY PRZY UL. ZWYCIĘZCÓW

      07.10.2019

      Moja Szkoła Podstawowa nr 168 w tym roku świętowała swoje 55 urodziny. Podczas uroczystych obchodów tego jubileuszu przekazano społeczności szkolnej nowy sztandar, gdyż nastąpiła zmiana patrona- z Wiktora Gomulickiego na Czesława Niemena, który do tej pory był patronem Gimnazjum przy ul. Zwycięzców. To była dla nas wszystkich ważna chwila.

    • Zarządzenie dyrektora
     • Zarządzenie dyrektora

      03.10.2019

      Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, ustalam w roku szkolnym 2019/20 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących terminach:

      • 21.04.2020 r. (wtorek)
      • 22.04.2020 r. (środa)
      • 23.04.2020 r. (czwartek)
      • 12.06.2020 r. (czwartek)

      Treść zarządzenia

    • Ubezpieczenie
     • Ubezpieczenie

      02.09.2019

      Uwaga Rodzice! Zmiany w sposobie ubezpieczeń dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szkoła przystąpiła do Warszawskiego Programu NNW. Oznacza to, że od tego roku rodzice SAMI ubezpieczają swoje dzieci poprzez stronę internetową (instrukcje poniżej). Zaproponowany sposób ubezpieczenia poprzez Warszawski Program NNW nie jest obowiązkowy i nie wyklucza możliwości indywidualnego ubezpieczenia dzieci w innych towarzystwach ubezpieczeniowych. Szkoła nie pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczeniowych.

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

      22.08.2019

      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 02.09.2019 r. według następującego harmonogramu:

      • klasy 1-3 - godz. 8.30,
      • klasy 4-8 - godz. 10.00.

      Informujemy również, że zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci oddziału przedszkolnego odbędzie się 29.08.2019 r. o godz.17.00 w sali 47.

    • Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2019/2020
     • Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2019/2020

      11.06.2019

      Zapisy uczniów do świetlicy z klas 1-3 na rok szkolny 2019/2020 odbędą się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy” kompletnie wypełnioną i podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów można składać w świetlicy szkolnej 2 września 2019 r. w godz. 7.00-18.00. Kartę zapisu można uzyskać w sekretariacie szkoły lub do pobrania poniżej.

  • Librus Synergia
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Galeria zdjęć

   • 80. rocznica Obrony Warszawy-Pragi oraz 75. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego przy pomniku 21. Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy"
   • 55 URODZINY SZKOŁY PRZY UL. ZWYCIĘZCÓW
   • Rozpoczecie roku szkolnego 2019/2020
   • 76. rocznica powstania w getcie warszawskim
   • Spotkanie z Marcinem Prusem
   • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 106571