• Zajęcia pozalekcyjne

   • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych służyć ma wszechstronnemu rozwojowi uzdolnień i zamiłowań uczniów naszej szkoły, m.in.:

    • wspieraniu talentów literackich oraz matematyczno-technicznych,

    • pogłębianiu wrażliwości muzycznej, plastycznej, pielęgnowaniu pasji artystycznych,

    • kształtowaniu uzdolnień sportowych, językowych, informatycznych i innych.

    ​​​​​​