• 2023/2024

   • Konkurs "Bezpieczne ferie zimowe"

    • Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Bożonarodzeniowa Ozdoba Świąteczna".

   • Świetlicowy Kiermasz Świąteczny

    Od 5 grudnia serdecznie zapraszamy na KIERMASZ ŚWIĄTECZNY znajdujący się przy wejściu głównym w naszej szkole.

   • Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie plastycznym ,,BOŻONARODZENIOWA OZDOBA ŚWIĄTECZNA” dla uczniów w wieku 6-10 lat.

    🎄Warunki konkursu:

    • estetyczne wykonanie ozdoby świątecznej,

    • technika, forma i rozmiar pracy dowolny,

    • konkurs nie dotyczy prac zbiorowych,

    • do każdej pracy należy dołączyć metryczkę (karteczkę) zawierającą:

    - imię i nazwisko uczestnika

    - wiek

    - klasa

    • metryczki należy przypiąć do pracy

    • prace niezawierające metryczki nie wezmą udziału w konkursie.

    🎄Termin składania pracy:

    • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:00 do dnia 11 grudnia 2023 r. w świetlicy szkolnej,

    • wyniki konkursu zostaną podane w dzienniku elektronicznym w ogłoszeniach.

    Ocena pracy:

    🎄Komisja przyzna nagrody w następujących kategoriach:

    • wiek 6 – 7 lat,

    • wiek 8 – 10 lat.

    🎄Rozdanie nagród:

    Nagrody będzie można odebrać w świetlicy od dnia 18 grudnia 2023 r. do dnia 14 stycznia 2024 r.

    🎄Uwagi końcowe:

    • Wszystkie złożone prace przechodzą na własność organizatora.

    • Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

    • Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

    • Złożenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatora.

    • Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac do ekspozycji.

    • Uczestnik Konkursu, zgłaszając swoją pracę, wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie tej pracy na cel charytatywny lub inny wskazany przez organizatora.

    • Udział w konkursie wiąże się z akceptacją klauzuli: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz RODO.

    SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

    WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

    Regulamin:

    Szkolny_Konkurs_Bozonarodzeniowa_Ozdoba_2023

   • U świetliczaków przygotowania do świąt ruszyły pełną parą!

   • Zajęcia plastyczno-techniczne w świetlicy: ,,Liski" - zwierzątka z rolki po papierze toaletowym. Praca przestrzenna.

   •  Tańce-wygibańce świetliczaków

   • Jesienne inspiracje w świetlicy - "Stemple z liści". Metoda fantastyczna, a efekt zobaczcie sami 🤩

   • Jesienny Krajobraz, czyli polska złota jesień - konkurs plastyczny dla klas 1-4 uczęszczających na świetlicę.

    Przedstawiamy zwycięzców konkursu plastycznego "Jesienny krajobraz czyli polska złota jesień". Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział a zwycięzcom gratulujemy! Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się w szkolnej świetlicy.

    🍂NAGRODZENI ZOSTALI:

    🥇I MIEJSCE: Szymon Nowak 1C, Piotr Wróbel 2A

    🥈II MIEJSCE: Hanna Piekutowska 2A, Ida Świątek2B

    🥉III MIEJSCE: Kacper Horodyński 1c, Dagna Łysiak 1B, Urszula Greloch 2B

    🥇I Miejsce w grupie wiekowej 3-4 klasa:

    Konstanty Piekutowski 3B

    🍂WYRÓŻNIENI:

    🍁Kalina Białek 2c, 🍁Jan Struski 2c, 🍁Antonina Stube 2a,🍁Sofiia Venhrynovska 1b, 🍁Oliwia Małobęca 2b, 🍁Agata Szarkowska 2c, 🍁Irena Stryjewska 1a, 🍁Aleksandra Regulska 1c

    Gratulujemy!!!👏👏👏

   • Papieroplastyka na świetlicy

    Prezentujemy sowy wykoanane przez świetliczaki podczas zajęć plastyczno-technicznych.

   • Uczniowie klas pierwszych, podczas pobytu w szkolnej świetlicy, rozwijają swoje umiejętności plastyczne😊Ostatnio wykonali piękne mozaiki z jesiennymi liśćmi w roli głównej🍁🍂🍁🍂🍁

   • Świetliczaki biorą udział w II edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Cztery Pory Roku.

    Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Cztery Pory Roku jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczno- techniczne.