• Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

    Klasy 1-3

    • 13.09.2023 r., godz. 17.30 - zebranie ogólne
    • 08.11.2023 r., godz. 17.30 - zebranie ogólne
    • 10.01.2024 r., godz. 17.30 - zakończenie półrocza
    • 10.04.2024 r., godz. 17.30 - zebranie śródokresowe
    • 22.05.2024 r., godz. 17.30 - informacja o ocenach

     

    Klasy 4-8

    • 14.09.2023 r., godz. 17.30 - zebranie ogólne
    • 09.11.2023 r., godz. 17.30 - zebranie ogólne
    • 11.01.2024 r., godz. 17.30 - zakończenie półrocza
    • 11.04.2024 r., godz. 17.30 - zebranie śródokresowe
    • 23.05.2024 r., godz. 17.30 - zebranie końcoworoczne