• Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niesłyszących, Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, oferuje możliwość korzystania z usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) on-line, jak i stacjonarnie.

     

    W jaki sposób skorzystać z usługi?

     

    Są dwie możliwości:

     

    1. stacjonarnie

    Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena. W sekretariacie szkoły znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie, która odbędzie się w czasie rzeczywistym.

    Usługa dostępna jest w godzinach pracy sekretariatu tj. w poniedziałki- piątki w godz. 8.00 - 16.00.

     

    2. zdalnie (on-line)

    Z usługi można korzystać nie wychodząc z domu - poprzez stronę www. Wystarczy komputer PC, laptop lub tablet wyposażony w kamerę i mikrofon oraz podłączenie do Internetu. Usługa dostępna jest po kliknięciu w poniższy link:

    TŁUMACZ PJM ON-LINE

     

     Więcej informacji o Tłumaczu on-line TU.