• Laboratoria Przyszłości

  • Nasza Szkoła bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości

  • Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

   Dzięki otrzymanemu wsparciu, uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z nowoczesnych narzędzi i technologii wspierających edukację. Nauka z ich wykorzystaniem sprzyja odkrywaniu talentów i rozwijaniu zainteresowań uczniów.

   Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
   Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/laboratoria

 • W ramach projektu Laboratoria przyszłości w naszej szkole stworzyliśmy pracownię techniczną. Podczas zajęć budowane są kompetencji kreatywne i technicznych uczniów z wykorzystaniem maszyn do szycia, wyrzynarek do drewna, pistoletu do klejenia na gorąco, jak również drukarek 3D, mikrokontrolerów, robotów, zestawów konstrukcyjnych i sprzętu audio-video.

 •  Od września 2022r. zakupiony sprzęt jest wykorzystywany na informatyce i technice oraz podczas zajęć pozalekcyjnych m.in. kółka fotograficznego.

  Uczniowie uczą się szyć ręcznie różnymi sposabami.

  Wykorzystują także maszynę do szycia.

  Pistolet do kleju na gorąco znajduje swoje zastosowanie m.in. do tworzenia gier czy szkolnych dekoracji.

  Nasi uczniowie rozwijają swoją wyobraźnię, kreatywność jak również umiejętność programowania na zajęciach robotyki. Chętnie wykorzystują też zestawy LEGO zakupione w ramach projektu. 

 • Uczniowie klas 7 i 8 na lekcjach, oraz uczniowie na zajęciach dodatkowych prowadzonych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości, mieli okazję poznać Tinkercad - darmowy program do modelowania 3D online. Efektem ich pracy były wydruki zaprojektowanych modeli.

 • Uczniowie na lekcjach techniki mają możliwość sprawdzenia właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych.

 •  

   

  Także najmłodsi uczniowie mieli możliwość skorzystać z zajęć w ramach Laboratoriów Przyszłości.

  Uczniowie świetlicy łączyli naukę z zabawą  kodując z użyciem klocków korbo blocks edu.