• Warszawska Karta Miejska

   • Szanowni Państwo, przypominamy, że 30 września br. wygasają uprawnienia do darmowych przejazdów komunikacją miejską niektórym uczniom. Prosimy sprawdzić ważności kart Państwa dzieci na stronie sprawdzkarte.wtp.waw.pl podając 11-cyfrowy numer karty. Wnioski o przedłużenie uprawnień można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem linku: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/d9ec3eb6 jak również w tradycyjnej formie papierowej bezpośrednio w szkole.
    Dzieci, które rozpoczną naukę w szkole w roku szkolnym 2022/2023, otrzymają pierwsze Karty Ucznia po złożeniu przez rodziców wniosku on-line za pośrednictwem linku: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/d9ec3eb6
    Karty po weryfikacji danych zostaną wyrobione i dostarczone do szkoły, gdzie będzie można je odebrać.

    Więcej informacji na stronie https://www.wtp.waw.pl/warszawska-karta-miejska/karta-ucznia/