•  
   • Karta Ucznia w roku szkolnym 2023/2024

   • Szanowni Państwo, przypominamy, że 30 września br. wygasają uprawnienia do darmowych przejazdów komunikacją miejską niektórym uczniom. Prosimy sprawdzić ważności kart Państwa dzieci na stronie sprawdzkarte.wtp.waw.pl podając 11-cyfrowy numer karty.

     

    ZTM rozpoczyna proces wydawania Kart Ucznia pierwszoklasistom oraz wymianę tych, które tracą ważność 30 września br.

    Wyrobić nową lub przedłużyć już posiadaną Kartę Ucznia można na kilka sposobów podanych poniżej.

     

    1. Za pośrednictwem linku elektronicznego

    Link dedykowany wyłącznie dla SP168 to: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/d9ec3eb6 

    Wybierz wniosek o przedłużenie bądź wyrobienie Karty Ucznia, wypełnij wymagane pola, dodaj zdjęcie i wyślij wniosek. Na adres e-mail otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku, a później informację o rozpatrzeniu wniosku.

    Przygotuj: numer obecnej Karty Ucznia (w przypadku wnioskowania o jej przedłużenie) oraz zdjęcie* dziecka.
     

    Nową Kartę Ucznia odbierzesz w szkole po otrzymaniu wiadomości z sekretariatu o jej dostarczeniu.

    ​​​​​

    2. Składając wniosek papierowy bezpośrednio w szkole

    Przygotuj:

    • wypełniony wniosek 

    • zdjęcie* dziecka w formie papierowej.

     

    3. Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Pasażerów

    Przygotuj:

    • zdjęcie* dziecka
    • ważną legitymacją szkolną z wpisanym numerem PESEL, a w przypadku braku legitymacji – z zaświadczeniem wydanym przesz szkołę, zawierającym:
     • adres miejsca zamieszkania ucznia,  
     • informację o uczęszczaniu dziecka do szkoły w określonym roku szkolnym 
     • numer PESEL
    • dokument potwierdzający tożsamość dziecka, a w przypadku uczniów obcokrajowców, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego tożsamość, należy okazać dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL.
    • wypełniony wniosek 

     

    4. Poprzez elektroniczny Punkt Obsługi Pasażerów (e-POP)

    wejdź na stronę e-pop.wtp.waw.pl i wypełnij wniosek o wyrobienie Karty Ucznia.

    Jako sposób odbioru karty możesz wskazać dowolny stacjonarny POP lub wybrać wysyłkę karty na wskazany we wniosku adres zamieszkania.

    Wybierając opcję wysyłki karty na wskazany adres podczas wypełniania wniosku musisz wybrać termin spotkania online z pracownikiem ZTM. Spotkanie odbywa się za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

    Na spotkanie w e-POP oraz wizytę w POP przygotuj:

    • ważną legitymacją szkolną z wpisanym numerem PESEL, a w przypadku braku legitymacji – z zaświadczeniem wydanym przesz szkołę, zawierającym:
     • adres zamieszkania ucznia,  
     • informację o uczęszczaniu dziecka do szkoły w określonym roku szkolnym, 
     • numer PESEL,
    • dokument potwierdzający tożsamość dziecka, a w przypadku uczniów obcokrajowców, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego tożsamość, należy okazać dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL.

    Wyrobiona Karta Ucznia będzie wysłana na wskazany we wniosku adres zamieszkania za pośrednictwem operatora Poczta Polska.

    Wybierając odbiór karty w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów, po zaakceptowaniu wniosku przez pracownika ZTM, otrzymasz maila z informacją, że wniosek został przyjęty i należy udać się do dowolnego POP w celu odbioru Karty.

    Kartę Ucznia w POP otrzymasz od razu, po pozytywnej weryfikacji danych przez pracownika Punktu.

     

    *Zdjęcie powinno być legitymacyjne, wykonane w orientacji pionowej na jednolitym, jasnym tle. Upewnij się, czy jest ono w odpowiednim formacie – JPG lub PNG, w minimalnej rozdzielczości 200 × 259 pikseli, a wielkość pliku nie przekracza 2 MB. Zdjęcie powinno być aktualne i wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

     

    Więcej informacji na stronie https://www.wtp.waw.pl/warszawska-karta-miejska/karta-ucznia/