• Szkoła udostępnia sale na dodatkowe prywatne zajęcia pozalekcyjne (językowe, sportowe i inne). Więcej informacji u Kierownika Administracji.