•  

    GLOBAL SCHOLARS

     

     

    Od 2019 roku nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym programie edukacyjnym Global Scholars, który został stworzony przez organizację Global Cities, Inc. Działa ona pod auspicjami fundacji Bloomberg Philantropies z siedzibą w Nowym Jorku.

    Program ten realizowany jest w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z dwujęzycznych klas 7 i 8.

    Prowadzące: Magdalena Sadowska i Katarzyna Sikora.

    Program ten zapewnia współpracę między szkołami z całego świata. Uczniowie kontaktują się między sobą za pośrednictwem bezpiecznej internetowej platformy. Celem programu jest wspieranie globalnej świadomości i rozwijanie praktycznych umiejętności technologicznych i komunikatywności językowej młodzieży szkolnej. W programie udział biorą szkoły podstawowe z kilkudziesięciu miast z całego świata.

    Uczniowie ze wszystkich miast uczestniczących w programie komunikują się poprzez forum internetowe, pracują na tym samym programie zajęć, wymieniają między sobą doświadczenia poprzez blogi, materiały wideo i czaty oraz internetowe dyskusje.