• SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! - informacja o projekcie, godzinach pracy PIK i link do wyszukiwarki szkół on-line

    • Szkoła Podstawowa nr 168 uczestniczy we współrealizowanym ze środków europejskich projekcie „Sięgnij po więcej! Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych Miasta Stołecznego Warszawy.

     W szkole od grudnia 2019 roku działa Punkt Informacji i Kariery dla Uczniów klas VII , VIII oraz Rodziców.

     Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest szkolny doradca zawodowy, psycholog Joanna Kulesza.

     Punkt znajduje się w gabinecie psychologa szkolnego sala na parterze. 


     Zapisy na konsultacje i rozmowy doradcze: bezpośrednio u koordynatora lub przez dziennik elektroniczny librus.


     Tu jest realizowany projekt: 

     Sięgnij po więcej! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

     Projekt współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS – RPO WM

     na lata 2014 – 2020.  Nr umowy RPMA 10.03.03-14-c030/18-00 z dnia 21.11.2019 r. 

      

     Celem projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczestniczących w projekcie uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu ZIT WOF (m.st. Warszawa), kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenia ich zdolności do zatrudniania, dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa zawodowego prowadzonego w 110 szkołach podstawowych m.st. Warszawy

      

     Projekt realizowany jest w okresie: od 1 grudnia 2019 do 31 grudnia 2022 przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w Partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim

     Dofinansowanie projektu z UE: 3 916 972,50 zł


     Opis:

     Miasto st. Warszawa we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim podjęło kolejne wspólne działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego i poprawę jakości usług w zakresie doradztwa. Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. W 110 szkołach podstawowych zaplanowano systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK). Szkoły zostały wyposażone w sprzęt komputerowy, pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę. Uczniowie biorący udział w projekcie mogą uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie. Powstała Platforma edukacyjna www.spw.edu.pl  dostosowana do potrzeb uczniów szkół  podstawowych, rodziców i nauczycieli - doradców zawodowych. W ramach projektu powstała wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych online: 

     http://wyszukiwarka.spw.edu.pl/