• SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! - informacja o projekcie, godzinach pracy PIK i link do wyszukiwarki szkół on-line

    • Szkoła Podstawowa nr 168 uczestniczy we współrealizowanym ze środków europejskich projekcie „Sięgnij po więcej! Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych Miasta Stołecznego Warszawy.

     W szkole od grudnia 2019 roku działa Punkt Informacji i Kariery dla Uczniów klas VII , VIII oraz Rodziców.

     Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest szkolny doradca zawodowy, psycholog Joanna Kulesza.

     Punkt znajduje się w gabinecie psychologa szkolnego sala na parterze. W okresie pandemii rozmowy doradcze i konsultacje odbywają się również online.

     GODZINY FUNKCJONOWANIA PIK W KWIETNIU 2021 R.:

      PONIEDZIAŁKI: 14.00-14.45 oraz 14.55-15.40, 

      WTORKI: 16.00-16.45, 

      ŚRODA, 21 KWIETNIA - 16.00-17.30, 

     CZWARTEK, 29 KWIETNIA - 14.55-15.40.

     Kontakt z koordynatorem przez dziennik librus, czat w aplikacji Teams bądź e-mailowy JKulesza@eduwarszawa.plca

      

     Opis:

     Miasto st. Warszawa we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim podjęło kolejne wspólne działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego i poprawę jakości usług w zakresie doradztwa. Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. W 110 szkołach podstawowych zaplanowano systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK). Szkoły zostały wyposażone w sprzęt komputerowy, pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę. Uczniowie biorący udział w projekcie mogą uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie. Powstała Platforma edukacyjna www.spw.edu.pl  dostosowana do potrzeb uczniów szkół  podstawowych, rodziców i nauczycieli - doradców zawodowych. W ramach projektu powstała wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych online: 

     http://wyszukiwarka.spw.edu.pl/