• Rada Rodziców 2022/2023


   • Przewodnicząca - Aleksandra Dengo-Samborska

    Wiceprzewodniczący - Aleksandra Rolf

    Skarbnik - Anna Margoła
     

    DOKUMENTY


    ZEBRANIA RADY RODZICÓW 

    • 12.09.2022 r., godz. 17.30 
    • 07.11.2022 r., godz. 17.30 
    • 16.01.2023 r., godz. 17.30 
    • 29.05.2023 r., godz. 17.30 

    WPŁATY

    Na plenarnym zebraniu Rady Rodziców została podjęta uchwała o wysokości opłat na rok szkolny 2022/2023:
    1. Fundusz ksero - 30 zł na każde uczęszczające do szkoły dziecko
    2. Składka na fundusz uczniowski - 70  na każde dziecko uczęszczające do szkoły

     

    Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Rady Rodziców:

    61 1020 1013 0000 0102 0002 2129

    z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, klasa, rodzaj składki.
     


    KONTAKT

    Kontakt z Radą Rodziców - sp168@googlegroups.com