• Rada Rodziców 2021/2022


   • Przewodniczący - Paweł Kumiszcze (3a)

    Wiceprzewodniczący - Justyna Radzik-Derda (7d)

    Sekretarz - Magda Kosowska (5a)

    Skarbnik - Anna Margoła (3c)
     

    DOKUMENTY


    ZEBRANIA RADY RODZICÓW

    ---


    WPŁATY

    Na plenarnym zebraniu Rady Rodziców została podjęta uchwała o wysokości opłat na rok szkolny 2021/2022:
    1. Fundusz ksero - 30 zł na każde uczęszczające do szkoły dziecko
    2. Składka na fundusz uczniowski - 70  
    3. Ochrona - 100 zł

    Łączna składka dla rodzin z 2 lub większą liczbą dzieci uczeszczających do szkoły to 160 zł.

    Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Rady Rodziców:

    61 1020 1013 0000 0102 0002 2129

    z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, klasa, rodzaj składki.
     


    KONTAKT

    Kontakt z Radą Rodziców - sp168@googlegroups.com