• Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2020 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
     • Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2020 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

      14.01.2020

      Nie masz pomysłu na ferie zimowe? Zostajesz w domu i chciałbyś aktywnie spędzić wolny czas? Od 10 lutego do 21 lutego 2020 roku rusza na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2020.

      To kolejna edycja programu oferującego wypoczynek dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych. Program będzie realizowany w 21 placówkach (5 feryjnych placówkach edukacyjnych oraz 16 feryjnych placówkach specjalistycznych, w tym w 4 obiektach OSiR).

      Dzielnica zorganizuje dla dzieci i młodzieży liczne atrakcje. W Zespole Szkół Łączności, Al. Stanów Zjednoczonych 24, przygotowano dla dzieci i młodzieży lodowisko, z którego od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 będą mogły korzystać bezpłatnie grupy zorganizowane. W feryjnych placówkach specjalistycznych przygotowano bogaty program złożony z zajęć sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, literackich, językowych, tanecznych, komputerowych. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprosi na Pływalnie: „Wodnik”  i „Szuwarek” oraz na Halę Sportową „Saska” i „Siennicka”. W programie zajęć placówek edukacyjnych przewidziano m.in. wyjścia do kina, muzeum, ZOO, Centrum Nauki Kopernik, gry planszowe, zabawy, dyskoteki.

      Zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” rozpoczną się  14 stycznia 2020 r. o godzinie 12.00 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

      Korzystanie z opieki oraz żywienia w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2020  jest odpłatne.

      Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za opiekę oraz za żywienie zgodnie z harmonogramem zapisów na Warszawską Akcję  „Zima w Mieście” 2020.

      Opłata za opiekę w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2020 wynosi 10 zł dziennie.

      Opłata za żywienie wynosi 10 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki w tym jeden ciepły np.: II śniadanie oraz obiad dwudaniowy lub obiad dwudaniowy oraz podwieczorek.


      Z opłat za opiekę oraz posiłki zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolonego 2019/2020, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat jest zaświadczenie z macierzystej szkoły.

      Szczegółowe informacje, dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w mieście” 2020 znajdują się na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy pod adresem: http://edukacja.warszawa.pl/

      Wykaz szkół które będą realizowały program "Zima w Mieście"

      Harmonogram zapisów

      Zasady postępowania rekrutacyjnego

     • Konkurs plastyczny "112 – ten numer ratuje życie"

      08.01.2020

      Zapraszamy uczniów naszej szkoły z klas I-III i klas IV-VI  do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "112 - ten numer ratuje życie". Organizatorem Konkursu jest miasto stołeczne Warszawa – Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa.

      Temat: Plakat poświęcony promowaniu Europejskiego Numeru alarmowego 112. "112 – ten numer ratuje życie”

      Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

      1. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów dotyczące promowania Europejskiego Numeru Alarmowego 112, z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu;
      2. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A4 (210 mm x 297 mm) lub A3 (297 x 420 mm);
      3. forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, ołówek, węgiel, wyklejanki bądź połączenie tych technik;
      4. praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora.

      Podczas oceny prac konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę:

      1. zgodność pracy z tematyką Konkursu;
      2. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu;
      3. sposób ujęcia tematu;
      4. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

      Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

      1. uczniowie klas I-III
      2. uczniowie klas IV-VI.

      Szczegółowe zasady konkursu znajdują się w regulaminie konkursu. Proszę o zapoznanie się z jego treścią.

      Wykonane prace należy złożyć w świetlicy szkolnej do dnia 14 stycznia 2020 r. wraz z wypełnionymi i podpisanymi przez rodziców/opiekunów prawnych załącznikami (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3). Złożone prace zostaną przekazane organizatorowi konkursu.

      Regulamin konkursu

      Plakat