• Zmiana w harmonogramie rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych
     • Zmiana w harmonogramie rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych

      29.04.2020

      Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych (klasa VII) przeprowadzona będzie podobnie jak w roku ubiegłym za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

      Już teraz można zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

      W poniedziałek, 18 maja br. pod adresem www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl  udostępniona będzie oferta warszawskich publicznych szkół podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi.

      Od poniedziałku, 25 maja będzie można wypełnić elektronicznie wniosek w systemie. Loginem do rejestracji wniosku jest PESEL kandydata.

      Wnioski należy dostarczyć do 3 czerwca do godz. 15.00.

      UWAGA: w związku z sytuacją epidemiczną w kraju w celu złożenia podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku będzie można skorzystać z dwóch sposobów:

      1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres szkoły pierwszego wyboru. Adresy mailowe i numery telefonów szkół  można znaleźć na stronach szkół, w systemie lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.
      2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru. W szkołach zachowane będą zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami (w części szkół znajdują się specjalne pojemniki do pozostawienia korespondencji papierowej), zachowanie odpowiedniego – 2 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

      /http://edukacja.warszawa.pl/

    • Dyżury biblioteki szkolnej
     • Dyżury biblioteki szkolnej

      23.04.2020

      Od wtorku 28 kwietnia br. biblioteka szkolna rozpoczyna prowadzenie dyżurów w celu umożliwienia uczniom i rodzicom wypożyczenia książek (głównie lektur). Dyżury zostały zaplanowane 2 razy w tygodniu w godzinach:

      • wtorki 8.00-11.00
      • czwartki 14.00-17.00. 

      Osoby odwiedzające bibliotekę są zobowiązane do stosowania środków ochrony (maseczki i rękawiczki, odpowiedni odstęp od innych osób).

    • Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych
     • Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych

      21.04.2020

      Szanowni Państwo,  

      zgodnie z §1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 657), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych będzie przeprowadzane w terminach określonych przez ministra do spraw oświaty i wychowania.

      Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do wybranych szkół zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie: men.gov.pl i edukacja.warszawa.pl

       

    • Świąteczna Kartka dla Medyka
     • Świąteczna Kartka dla Medyka

      20.04.2020

      Uczniowie klasy 3a włączyli się w akcję Kartka dla Medyka. W trudnym czasie pandemii koronawirusa  przekazali świąteczne życzenia dla wszystkich lekarzy, pielęgniarek, ratowników i służb medycznych. Wyrazili słowa uznania i podziękowania za ich ogromny trud włożony w ratowanie zdrowia i życia pacjentów.

    • Poradnik dla Rodziców
     • Poradnik dla Rodziców

      15.04.2020

      Sytuacja, w której się obecnie znaleźliśmy zaskoczyła nie tylko dyrektorów i nauczycieli, ale również uczniów i rodziców. Postawiła przed nami nowe wyzwanie, którym jest zorganizowanie pracy on-line.

      W prawidłowym przebiegu zdalnego nauczania ważna jest Państwa rola, ponieważ współpraca nauczycieli i rodziców jest podstawą sukcesu.

      Przedstawiamy kilka rad dotyczących organizacji warunków do pracy w domu oraz sposobów wsparcia i motywacji dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą.

    • Życzenia
     • Życzenia

      08.04.2020

      Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

      Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Przyjaciołom Szkoły składamy najserdeczniejsze życzenia.

      Niech ten czas odrodzenia, budzenia się do życia przyniesie otuchę  i nadzieję na jak najszybszy powrót do normalności.

      Wszystkim życzymy chwil odpoczynku, radości, optymizmu a przede wszystkim dużo zdrowia i tego, abyśmy jak najszybciej mogli się znowu spotkać.
       

      Dyrekcja i Pracownicy SP 168