• List Pani Dyrektor Anny Tkaczyk z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020.
     • List Pani Dyrektor Anny Tkaczyk z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

      26.06.2020

      Dobiegł końca rok szkolny 2019/20 – rok inny niż wszystkie, pełen wyzwań dla Nauczycieli, Uczniów i Rodziców.

      Edukacja szkolna przeniosła się w inną przestrzeń, w której musieliśmy się wszyscy z dnia na dzień odnaleźć. Dom stał się szkołą, miejscem pracy rodziców, placem zabaw, boiskiem, kinem, biblioteką…

      Nie było łatwo, ale dzięki wspólnym wysiłkom daliśmy radę.

      Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, wspieranie, kreatywność, pracę, pomoc, wyrozumiałość.

      W sposób szczególny żegnamy ósmoklasistów. Z łezką w oku, ale i przekonaniem, że tych lat nie zmarnowaliście, że przed Wami wiele nowych, wspaniałych, także trudnych wyzwań. Życzymy powodzenia podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

      Wszystkim życzymy dużo zdrowia, zasłużonego odpoczynku, pięknych wakacji.

      Do zobaczenia we wrześniu!

      Anna Takczyk

    • Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
     • Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

      19.06.2020

      W tym roku już po raz 16. warszawscy uczniowie i studenci mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

      Program stypendialny jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie.

      O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:

      • osiągają dobre wyniki w nauce,
      • osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,
      • miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1700 zł.

      Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

      Rekrutacja dla uczniów będzie trwała od 26 czerwca  do 31 lipca 2020 roku, a dla studentów od 1 września do 10 października 2020 r.

      Szczegółowe informacje: www.stypendiajp2.pl

    • Lato w Mieście 2020
     • Lato w Mieście 2020

      08.06.2020

      Od poniedziałku, 8 czerwca, ruszają zapisy na Warszawską Akcję „Lato w Mieście”. W okresie wakacji warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

      - Ze względu na epidemię i obowiązujące ograniczenia będzie to edycja inna od pozostałych. Zapewnimy jednak maksimum bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. To nasz absolutny priorytet. Przygotowania trwały przez cały czas, ale bardzo długo czekaliśmy na informacje czy będzie można zorganizować półkolonie i na szczegółowe wytyczne sanitarne – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

      Podczas 9 jednotygodniowych turnusów w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (szkoły które prowadzą turnusy w ramach akcji „Lato w mieście”) na dzieci czeka w tym roku ponad 35 tysięcy wolnych miejsc. Ze względu na wytyczne sanitarne grupy będą liczyły tylko 12-14 uczestników.

      Jak się zapisać?

      Zapisy na „Lato w Mieście” 2020 rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do 14 czerwca. Zapisywać się można pod adresem www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl.

      Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów wakacyjnych, należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej preferowanej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 9 jednotygodniowych turnusów, który trwa od poniedziałku do piątku.

      Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 16 czerwca o godzinie 13.00.

      Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 czerwca od godz. 14.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

      Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są m.in. na stronie Biura Edukacji.

      Feryjne Placówki Edukacyjne

      Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00 do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

      Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

      Zasady opieki nad dziećmi podczas wakacji

      Feryjne Placówki Edukacyjne będą organizowane m.in. zgodnie z  wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku. Wprowadza się ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie.

      Do placówek nie mogą przychodzić dzieci, jeśli w ich domu jest osoba chora lub przebywająca na kwarantannie. Dzieci nie zostaną przyjęte, jeśli mają podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,5°C) lub pracownik zaobserwuje u nich katar, kaszel lub kichanie. Uczestników przyprowadzają i odprowadzają tylko osoby zdrowe. Przed rozpoczęciem każdego turnusu rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia ankiety epidemiologicznej oraz wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka.

      Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.

      źródło: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/zapisz-swoje-dziecko-na-lato-w-mie-cie