• Festiwal Piosenki Angielskiej
     • Festiwal Piosenki Angielskiej

      17.02.2021

      UWAGA! JEŚLI WRÓCIMY DO SZKOŁY, 22.03.21 TRADYCYJNIE ODBĘDZIE SIĘ FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ POPRZEDZONY ELIMINACJAMI I PRÓBAMI. JEŚLI NIE WRÓCIMY, PROPONUJEMY FESTIWAL ONLINE! ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS 1-8.

      Do 10 marca należy wybrać piosenkę, znaleźć podkład, nagrać ją i wysłać do Katarzyny Engwert najlepiej przez WhatsApp (tel. 601278072). Można wysłać również przez Teamsy lub Outlook na adres KEngwert@eduwarszawa.pl.
      Nagranie musi być opisane:

      1. Imię i nazwisko wykonawcy
      2. Klasa
      3. Tytuł piosenki

      Wykonawcami mogą być soliści, duety i zespoły, jeśli będzie taka możliwość. Po 10 marca jury w składzie przedstawicieli Samorządu Szkolnego wyłoni zwycięzców. Wyniki zostaną ogłoszone w Librusie i na stronie internetowej szkoły 22.03.21. Jury będzie oceniało wykonawców w następujących kategoriach:

      • klasy 1-3
      • klasy 4-6
      • klasy 7-8

      Zapraszamy utalentowane osoby do wzięcia udziału w festiwalu.

    • Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 4 i 16
     • Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 4 i 16

      17.02.2021

      Informujemy, że w związku  obserwowanym wzrostem liczby dzieci i młodzieży borykających się z trudnościami emocjonalnymi i kryzysami psychicznymi - zwłaszcza w czasie trwającej pandemii COVID-19 - oraz nasileniem związanych z tym trudnych sytuacji w szkole – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 zostały utworzone punkty szybkiego dostępu do specjalistów (psychologów, psychoterapeutów i interwentów kryzysowych) mogących udzielić uczniom w nagłej sytuacji kryzysowej krótkotrwałej pomocy psychologicznej, interwencyjnej, indywidualnych konsultacji jak również bezpośredniego wsparcia szkół w zapobieganiu pogłębiania się kryzysów psychicznych uczniów. Aby skorzystać z takiej pomocy uczeń/rodzic/przedszkole/szkoła/placówka powinni skontaktować się telefonicznie z sekretariatem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 (nr tel. 22 810 20 29) lub Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 (nr tel. 22 610 21 32) oraz poinformować, że sprawa dotyczy interwencji kryzysowej. W załączeniu przedstawiamy oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 i 16, które uwzględniają m.in.: pomoc uczniom w nagłej sytuacji kryzysowej oraz wsparcie nauczycieli przedszkoli/szkół/placówek w tym zakresie. 

    • Dzień Bezpiecznego Internetu
     • Dzień Bezpiecznego Internetu

      09.02.2021

      "Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu." (www.saferinternet.pl). Nasza szkoła włącza się co roku w akcję promującą bezpieczne zachowania w Internecie. Nauczyciele informatyki i zespół psychologiczno-pedagogiczny przeprowadzają lekcje dotyczące potencjalnych zagrożeń czyhających na nas w sieci. 

      Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi ww. zagadnień - kliknij

    • Zarządzenie Dyrektora Szkoły
     • Zarządzenie Dyrektora Szkoły

      05.02.2021

      Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie Nr 11/2020/2021 z dnia 3 lutego 2021 r., w sprawie zmiany terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/21 w Szkole Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena.

      Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, z powodu zmiany terminu ferii zimowych, zmieniam w roku szkolnym 2020/21 terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z 04.01.2021 r. i 05.01.2021 r. na

      • 30.04.2021 r. (piątek)
      • 04.05.2021 r. (wtorek)