• Dzieci na nartach
     • Zapisy na akcję "Zima w Mieście" 2022

      30.12.2021

      Jak się zapisać?

      Zapisy do Akcji „Zima w Mieście” 2022, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl,  rozpoczną się 30 grudnia 2021 r. od godziny 8:00 i potrwają do 11 stycznia 2022 r. – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

      Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku.

      Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 12 stycznia 2022 r. o godzinie 16:00.

      Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 13 stycznia 2022 r. od godziny 8:00 do 19 stycznia 2022 r. do godziny 12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

      Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

      Feryjne Placówki Edukacyjne

      Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym
      w Warszawie.

      Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę.

      Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu, w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

      Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

      Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2022 będzie organizowana w reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami wynikającymi z wytycznych GIS, MZ i MEiN.

      Zapraszamy!

    • Szopka bożonarodzeniowa
     • Słuchowisko jasełkowe

      22.12.2021

      Zapraszamy do wysłuchania słuchowiska jasełkowego, zorganizowanego przez uczniów naszej szkoły. Jest to projekt, w którym uczestniczyły dzieci z klas 1-8. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przy jego powstaniu. Ze względu na urok prac najmłodszych dzieci, pisownia pozostała niezmieniona. Miłego odbioru.

      Aby wyświetlić nagranie należy zalogować się na konto eduwarszawa.pl

    • Serduszko WOŚP
     • WOŚP 2022

      29.11.2021

      Szanowni uczniowie zainteresowani Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, sztab Orkiestry w IV LO, z którym współpracowaliśmy od kilku lat z powodu pandemii w tym roku nie będzie działał.Z trudem, ale znalazłam sztab zorganizowany przez Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej przy ul. Grochowskiej 316/320, który nas przyjmie. Otrzymamy od niego 14 identyfikatorów, oznacza to, że tylko 56 uczniów z naszej szkoły będzie mogło kwestować na ulicach w niedzielę 30.01.22 (w 14 grupach czteroosobowych). Zwykle było nas około 100 osób. Zwracam uwagę, że 30.01.22 to początek naszych ferii zimowych. Część z was na pewno wyjeżdża. Proszę o utworzenie czteroosobowych zespołów, przesłanie mi przez Librus imion i nazwisk ze wskazaniem lidera grupy, który otrzyma identyfikator. Zaświadczenie o udziale w WOŚP otrzymają wszyscy członkowie zespołu. Ponieważ jesteście niepełnoletni, kwestować możecie w towarzystwie osoby dorosłej. Jej dane proszę mi również przysłać.

      PRZECZYTAJCIE UWAŻNIE PONIŻSZE INFORMACJE: 

      IDENTYFIKATORY BĘDZIE TRZEBA WYGENEROWAĆ NA STRONIE https://iwolontariusz.wosp.org.pl/ KONTO MUSZĄ ZAŁOŻYĆ NA TEJ STRONIE WASI RODZICE, PODAJĄC RÓWNIEŻ WASZE DANE. DO WYGENEROWANIA IDENTYFIKATORA POTRZEBNE BĘDZIE WASZE ZDJĘCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I KOD (TOKEN), KTÓRY OTRZYMACIE ODE MNIE. NALEŻY PRZY TYM SPRAWDZIĆ, CZY ZOSTALIŚCIE PRZYPISANI DO SZTABU PRZY UL. GROCHOWSKIEJ 316/320. Czekam na Wasze zgłoszenia. Do końca tygodnia musimy wygenerować identyfikatory, które odbierzecie w sztabie wraz z puszkami 30.01.22.

    • Logo Ratownicy czytelnictwa
     • Ratownicy czytelnictwa w akcji!

      25.11.2021

      Jak zachęcić do działania? Przykładem własnym. Tak też czynią uczniowie kl. IV-VIII, którzy głośno czytają młodszym koleżankom i kolegom. Działanie zaplanowano na cały rok, a do każdego miesiąca przypisano określony gatunek literacki lub tematykę. Listopad to miesiąc komiksu, stąd piątoklasiści umilali czas bywalcom świetlicy głośną lekturą Asteriksa w Hiszpanii. Zaprezentowano też inne pozycje z tej serii. Ponadto przedstawicielka grona uczniowskiego odwiedziła bibliotekę publiczną w celu zapoznania się z tamtejszą ofertą komiksową. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie, a po więcej przygód Asteriksa i nie tylko zapraszamy do naszej biblioteki szkolnej oraz biblioteki publicznej przy ulicy Meksykańskiej!

    • żonkil
     • Pola Nadziei 2021

      04.10.2021

      Tradycyjnie w październiku będziemy sadzić przed szkołą żonkile. Wiosną, gdy zakwitną będą symbolem naszej łączności z chorymi przebywającymi w hospicjach. Nasza szkoła od lat współpracuje z hospicjum prowadzonym przez księży Marianów w Warszawie przy ul. Tykocińskiej.

      Prosimy każdego ucznia o wpłacenie 1 zł do skarbnika klasowego. Pieniądze zbieramy do 7 października, wpłacamy do p. Engwert (sale 34, 36, 50). Pierwsze wpłaty można uiścić podczas zebrania samorządu szkolnego we wtorek 05.10.21 na przerwie po 4 lekcji w sali 50.

      Za zebrane pieniądze otrzymamy cebulki żonkili. Zasilimy również konto hospicjum, które wspiera rodziny chorych na nowotwory.

    • Dłoń z piórem podpisująca dokument
     • Zarządzenie Dyrektora Szkoły

      28.09.2021

      Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, ustalam w roku szkolnym 2021/2022 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących terminach:

      • 12.11.2021 r. (piątek)
      • 07.01.2022 r. (piątek)
      • 02.05.2022 r. (poniedziałek)
      • 24.05.2022 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty
      • 25.05.2022 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty
      • 26.05.2022 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty
      • 17.06.2022 r. (piątek)
    • zadowolona uczennica
     • Wreszcie są!

      02.09.2021

      Po wielu staraniach w naszej szkole wyremontowane zostały łazienki dla dziewcząt. Są równie ładne, jak oddane w zeszłym roku do użytku, łazienki dla chłopców. Miejmy nadzieję, że  długo pozostaną w dobrym stanie.

    • nauczycielka przy tablicy
     • UWAGA! Nowy harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

      25.08.2021

      1 września zapraszamy uczniów na spotkania z wychowawcami zgodnie z harmonogramem.

      Ze względu na sytuację epidemiczną nie organizujemy uroczystego oficjalnego rozpoczęcia w hali sportowej.

      • na spotkanie z wychowawcą przychodzą wyłącznie uczniowie (wyjątkiem są uczniowie kl. 1, którzy mogą przyjść do szkoły z jednym rodzicem/opiekunem - rodziców przebywających na terenie szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu, zachowanie 1,5 m dystansu społecznego, ochrona ust i nosa),
      • do szkoły należy przyjść punktualnie na wyznaczoną godzinę i opuścić ją po spotkaniu, nie gromadzić się na terenie szkoły,
      • uczniów obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły,
      • uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem, a wychodzą wejściem bocznym,
      • uczniowie klas pierwszych wchodzą do szkoły głównym wejściem, a wychodzą bezpośrednio wyjściem z sali gimnastycznej.
    • kolorowe kredki
     • Zamiast kwiatka niosę pomoc

      24.06.2021

      Szanowne Uczennice, Szanowni Uczniowie, Szanowni Rodzice,

      zachęcamy do udziału w akcji PAH-u "Zamiast kwiatka niosę pomoc". Zamiast kupować kwiaty i czekoladki nauczycielom na koniec roku zachęcamy do zaangażowania się w pomaganie ludziom w Somalii. Sytuacja w Somalii jest bardzo niestabilna. Trudne warunki, spowodowane wieloletnim konfliktem, wzmaga wymagający klimat regionu. Ludność cywilna potrzebuje pomocy humanitarnej: brakuje stałego dostępu do wody i pożywienia.PAH od lat buduje tam studnie i edukuje miejscową ludność. Edukacja i rozwój są dla PAH bardzo ważne, dlatego tworzy i szkoli tzw. komitety wodne, które są odpowiedzialne za obsługę i konserwację infrastruktury wodnej. Aby zapewnić odpowiednie warunki do nauki dla dzieci, dba o stały dostęp do czystej wody w szkołach. 

      Po raz trzeci zachęcamy naszą społeczność szkolną do wpłat na w/w cel. Tytuł Szkoły Humanitarnej zobowiązuje nas do takich działań!Słyniemy z tego, że zawsze chętnie angażujemy się w akcje charytatywne! Na stronie: Pomagamy.pl/4149 została założona nasza zbiórka. Wystarczy wejść na tę stronę i wpłacić nawet najmniejszą sumę. 

      Zachęcamy do obejrzenia krótkich filmików zachęcających do wzięcia udziału w akcji.

      https://youtu.be/IWgsW71Do2Y

      https://youtu.be/ROiDy3AnaFg

      https://youtu.be/Pn3FpmVzoKU