• Wolne miejsca na akcję "Zima w Mieście"
     • Wolne miejsca na akcję "Zima w Mieście"

      23.12.2020

      W dniu 22 grudnia 2020 r. od godziny 15:00 rozpoczęły się zapisy na wolne miejsca do Warszawskiej Akcji "Zima w Mieście" 2021, informacja o wolnych miejscach jest dostępna na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/ w zakładce "Wolne miejsca" w menu po lewej stronie.

      Zapisy trwają od 22 grudnia br., godz. 15:00 do 15 stycznia 2021 r.  Ponadto informujemy, że decyzja o przyjęciu ucznia podejmowana jest w szkole, która organizuje Warszawską Akcję „Zimę w Mieście” 2021.

      Zgodnie z komunikatem z dn. 04.12. br. Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej Akcja „Zima w Mieście” 2021 jest adresowana do uczniów klas I-IV szkoły podstawowej.

    • Świąteczny numer SMS-a
     • Świąteczny numer SMS-a

      18.12.2020

      Oddajemy w Wasze ręce kolejny – świąteczny numer naszej szkolnej gazetki SMS. Myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Pragniemy poszukiwać, mimo nietypowej sytuacji, w której przyszło nam funkcjonować, wzajemnych kontaktów i nowych relacji.

      Życzę przyjemnej lektury.

      Pozdrawiam – opiekun Zespołu Redakcyjnego Adam Gościński

    • Szlachetna Paczka
     • Szlachetna Paczka

      18.12.2020

      Tradycyjnie o tej porze roku przygotowaliśmy Szlachetną Paczkę dla samotnej starszej pani. Udało nam się kupić pralkę, telefon, suszarkę, torbę - wózek, środki czystości,trwałą żywność i słodycze.Bardzo dziękujemy nauczycielom i następującym klasom za wpłaty: 1a, 2b, 2c, 3c, 6e, 7d.

      W tym roku nie mogliśmy zrobić paczek dla dzieci w Laskach, dlatego, w porozumieniu z dyrekcją wpłaciliśmy 1240 zł na bieżące potrzeby szkoły. Sumę tę zgodziły się przeznaczyć na w/w cel dwie klasy: 1a i 7d. Były to pieniądze przeznaczone na Szlachetną Paczkę, ale udało nam się, nie po raz pierwszy, podzielić wpłatami. Szczegółowe rozlicznie jest do wglądu u p. Engwert.

      Dziękujemy Krzysztofowi Sienkiewiczowi z kalsy 7d, za wykonanie i wysłanie w imieniu naszej szkoły pięknej karki świątecznej dla dzieci w Laskach. Jego Rodzicom dziękujemy za przekazanie słodyczy i pluszaków.

    • "Zima w Mieście" - opłaty
     • "Zima w Mieście" - opłaty

      16.12.2020

      Forma płatności za opiekę oraz wyżywienie – przelew

      1. Numer konta, na który należy dokonać opłaty za opiekę 10 zł x 4 dni: 33 1030 1508 0000 0005 5111 7003
      2. Numer konta, na który należy dokonać opłaty za wyżywienie 10 zł x 4 dni: 87 1030 1508 0000 0005 5111 7001
    • Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021
     • Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021

      07.12.2020

      Już od 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 rozpoczynamy zapisy do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021.

      Zgodnie z komunikatem z dn. 04.12. br. Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej Akcja „Zima w Mieście” 2021 jest adresowana do uczniów klas I-IV szkoły podstawowej 
      https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczne-polkolonie-dla-najmlodszych

      Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021

      Warszawska Akcja "Zima w Mieście" odbędzie się w dniach od 4.01.2021 r. do 15.01.2021 r.

      W okresie ferii warszawscy uczniowie z klas I-IV będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej - zgodnie z wytycznymi MEN.

      Jak się zapisać?

      Zapisy na „Zimę w Mieście” 2021 w elektronicznym systemie rozpoczną się 7 grudnia od godziny 12.00 i potrwają do 11 grudnia do godziny 00.00. Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej proszę zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów.

      Zapisywać się można pod adresem https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

      Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych, należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 2 jednotygodniowych turnusów, które trwają od poniedziałku do piątku.

      Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.plod 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00.

      Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 grudnia od godz. 12.00 do 18 grudnia do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

      Feryjne Placówki Edukacyjne

      Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00 do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym na stałe w Warszawie.

      Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

      Zasady opieki nad dziećmi podczas ferii

      Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonowały zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wprowadza się m.in. ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie. Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Stworzenie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest dla nas priorytetowym zadaniem.

      Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 dostępne są na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

      Zapraszamy!

    • Komunikat w sprawie zmian w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021
     • Komunikat w sprawie zmian w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021

      07.12.2020

      Na podstawie rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dz. U. poz.493, z późn. zm.) informuję, że wprowadzona została zmiana w kalendarzu roku szkolnego.

      Ferie zimowe trwają od 4 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r.

      W związku z powyższym przesunięty zostaje termin klasyfikacji półrocznej zgodnie z poniższym harmonogramem:

      • 29 stycznia 2021 r. ostatni dzień wystawiania ocen za I półrocze dla kl. 1-6
      • 1 lutego 2021 r. ostatni dzień wystawiania ocen za I półrocze dla kl. 7-8
      • 29.01.2021 r. - rady klasyfikacyjne kl. 1-3 i 4-6                              
      • 01.02.2021 r. - rada klasyfikacyjna kl. 7-8                                                             
      • 02.02.2021 r. - rada zatwierdzająca I półrocze                  

      Zmianie ulegają również terminy zebrań z rodzicami - nie odbędą się w styczniu, nowe terminy to:

      • 3 lutego 2021 r. kl. 1-3
      • 4 lutego 2021 r. kl. 4-8

      Anna Tkaczyk

      Dyrekto Szkoły

    • Narodowe Święto Niepodległości
     • Narodowe Święto Niepodległości

      10.11.2020

      Biuro Programu "Niepodległa" zaprasza do symbolicznego świętowania Narodowego Święta Niepodległości. Pokażmy, że tworzymy wspólnotę, która podtrzymuje tradycję nawet w trudnych warunkach epidemicznych i pomimo konieczności zachowania fizycznego dystansu. Przedstawiamy kilka propozycji uczczenia Święta Niepodległości.

    • Komunikat Kuratorium Oświaty ws. konkursów przedmiotowych
     • Komunikat Kuratorium Oświaty ws. konkursów przedmiotowych

      26.10.2020

      W związku z wprowadzonymi kolejnymi obostrzeniami w celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii niemożliwe jest przeprowadzenie w dniach 27 – 29 października br. etapów szkolnych konkursów przedmiotowych (historia, fizyka, biologia, wos, geografia i chemia). Nowe terminy powyższych konkursów zostaną opublikowane na stronie internetowej MSCDN. Proszę o regularne monitorowanie i zapoznawanie się z publikowanymi komunikatami oraz o przekazanie powyższej informacji rodzicom oraz uczniom, którzy mieli być uczestnikami powyższych konkursów.

      Decyzję o zmianie terminów konkursów podjęto zgodnie z §14 pkt. 10 Regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021.

    • Uwaga! Odwołane zebrania z rodzicami
     • Uwaga! Odwołane zebrania z rodzicami

      07.10.2020

      Szanowni Rodzice,

      w związku z bardzo dużym wzrostem zakażeń koronawirusem, szczególnie w województwie mazowieckim, odwołuję jutrzejsze (8 października) zebrania z rodzicami. Zebrania odbędą się w drugiej połowie października w formie zdalnej. O terminie i platformie, na jakiej się odbędą poinformują Państwa wychowawcy. W przypadku konieczności pilnego kontaktu z wychowawcą lub innym nauczycielem proszę o wysyłanie do nich wiadomości poprzez dziennik elektroniczny.

      Anna Tkaczyk

    • Zagłosuj w Budżecie Obywatelskim
     • Zagłosuj w Budżecie Obywatelskim

      03.09.2020

      Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie, Absolwenci, Sąsiedzi, Mieszkańcy Pragi-Południe!!!

      Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czesława Niemena zachęca wszystkich mieszkańców Warszawy, a szczególnie całą naszą społeczność szkolną do zagłosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 na nasz szkolny projekt: 

      Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie przy ul. Zwycięzców 44 w dzielnicy Praga Południe.

      Dzięki temu projektowi już w 2021 roku możemy mieć wyremontowane, bezpieczne boisko do piłki nożnej. W ramach remontu zostanie wymieniona nawierzchnia boiska oraz piłkochwyty.

      JAK ZAGŁOSOWAĆ ?

      Głosowanie trwa od 1 tylko do 15 września 2020 r.

      Można zagłosować elektronicznie przez internet albo papierowo w urzędzie dzielnicy. Ze względu na obecną sytuację, zachęcamy do głosowania elektronicznego.

      GŁOSOWANIE ELEKTRONICZNE

      1. Należy wejść na stronę  app.twojbudzet.um.warszawa.pl
      2. Należy kliknąć przycisk ROZPOCZNIJ GŁOSOWANIE, a następnie wpisać  adres email. Na Państwa podaną skrzynkę pocztową przyjdzie wiadomość z linkiem. Należy go kliknąć, żeby rozpocząć głosowanie.
      3. Należy wybrać projekty, na które można zagłosować (dzielnicowe i ogólnomiejskie).

      NASZ PROJEKT TO PROJEKT DZIELNICOWY: Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie przy ul. Zwycięzców 44 w dzielnicy Praga Południe. Numer  ESOG 766

      1. Należy uzupełnić swoje dane.
      2. Zagłosować

      GŁOSOWANIE PAPIEROWE

      1. Należy wydrukować kartę - karta do pobrania jest pod adresem: https://twojbudzet.um.warszawa.pl/formularze-dokumenty-materialy-do-pobrania

       Jeśli nie macie Państwo możliwości wydrukowania karty samodzielnie, można otrzymać ją w urzędzie.

      1. Należy przyjść (wraz z dokumentem tożsamości)  do urzędu dzielnicy.

      Na miejscu będzie  pracownik urzędu, który pomoże w zagłosowaniu.

      NASZ PROJEKT TO PROJEKT DZIELNICOWY: Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie przy ul. Zwycięzców 44 w dzielnicy Praga Południe. Numer  ESOG 766

      1. Należy wypełnić kartę do głosowania  - postawić X przy projektach, na które chcemy zagłosować ( projekty dzielnicowe i  ogólnomiejskie).
      2. Należy uzupełnić swoje dane.
      3. Następnie trzeba oddać wypełnioną kartę w punkcie głosowania.

      WAŻNE

      Można zagłosować tylko raz - internetowo albo papierowo.

      Nie trzeba być zameldowanym w Warszawie - głosować może każdy mieszkaniec i mieszkanka Warszawy.

      Nie trzeba być pełnoletnim - głosować można w każdym wieku.

      Jeśli masz mniej niż 13 lat, możesz zagłosować wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna.

    • Remont łazienek chłopców w naszej szkole zakończony
     • Remont łazienek chłopców w naszej szkole zakończony

      02.09.2020

      Dzięki staraniom Społeczności  Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena  z pomocą Burmistrza Dzielnicy Pragi Południe, podczas wakacji  Wydział Infrastruktury naszej dzielnicy wyremontował łazienki chłopców w budynku głównym naszej szkoły.

      Remont łazienek wraz z wymianą pionów wykonała firma ZUO Andrzej Bednarczyk. Łazienki już nie straszą, wyglądają bardzo ładnie i miejmy nadzieję, że w takim stanie pozostaną bardzo długo.

      W przyszłym roku planowany jest remont łazienek dziewcząt.

    • Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
     • Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

      26.08.2020

      1 września zapraszamy uczniów na spotkania z wychowawcami zgodnie z harmonogramem.

      Ze względu na sytuację epidemiczną nie organizujemy uroczystego oficjalnego rozpoczęcia w hali sportowej.

      • na spotkanie z wychowawcą przychodzą wyłącznie uczniowie (wyjątkiem są uczniowie kl. 1, którzy mogą przyjść do szkoły z jednym rodzicem/opiekunem - rodziców przebywających na terenie szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu, zachowanie 1,5 m dystansu społecznego, ochrona ust i nosa)
      • do szkoły należy przyjść punktualnie na wyznaczoną godzinę i opuścić ją po spotkaniu, nie gromadzić się na terenie szkoły
      • uczniów obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły
      • uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem, a wychodzą wejściem bocznym
      • uczniowie klas pierwszych wchodzą do szkoły głównym wejściem, a wychodzą bezpośrednio wyjściem z sali gimnastycznej.