• Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze
     • Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

      14.05.2020

      W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

      Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

      Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
      (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

      1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
      2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
      3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
      4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
       7 dni od dnia otrzymania odwołania.
      5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

      Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

    • Zmiana w harmonogramie rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych
     • Zmiana w harmonogramie rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych

      29.04.2020

      Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych (klasa VII) przeprowadzona będzie podobnie jak w roku ubiegłym za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

      Już teraz można zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

      W poniedziałek, 18 maja br. pod adresem www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl  udostępniona będzie oferta warszawskich publicznych szkół podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi.

      Od poniedziałku, 25 maja będzie można wypełnić elektronicznie wniosek w systemie. Loginem do rejestracji wniosku jest PESEL kandydata.

      Wnioski należy dostarczyć do 3 czerwca do godz. 15.00.

      UWAGA: w związku z sytuacją epidemiczną w kraju w celu złożenia podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku będzie można skorzystać z dwóch sposobów:

      1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres szkoły pierwszego wyboru. Adresy mailowe i numery telefonów szkół  można znaleźć na stronach szkół, w systemie lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.
      2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru. W szkołach zachowane będą zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami (w części szkół znajdują się specjalne pojemniki do pozostawienia korespondencji papierowej), zachowanie odpowiedniego – 2 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

      /http://edukacja.warszawa.pl/

    • Dyżury biblioteki szkolnej
     • Dyżury biblioteki szkolnej

      23.04.2020

      Od wtorku 28 kwietnia br. biblioteka szkolna rozpoczyna prowadzenie dyżurów w celu umożliwienia uczniom i rodzicom wypożyczenia książek (głównie lektur). Dyżury zostały zaplanowane 2 razy w tygodniu w godzinach:

      • wtorki 8.00-11.00
      • czwartki 14.00-17.00. 

      Osoby odwiedzające bibliotekę są zobowiązane do stosowania środków ochrony (maseczki i rękawiczki, odpowiedni odstęp od innych osób).

    • Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych
     • Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych

      21.04.2020

      Szanowni Państwo,  

      zgodnie z §1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 657), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych będzie przeprowadzane w terminach określonych przez ministra do spraw oświaty i wychowania.

      Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do wybranych szkół zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie: men.gov.pl i edukacja.warszawa.pl

       

    • Świąteczna Kartka dla Medyka
     • Świąteczna Kartka dla Medyka

      20.04.2020

      Uczniowie klasy 3a włączyli się w akcję Kartka dla Medyka. W trudnym czasie pandemii koronawirusa  przekazali świąteczne życzenia dla wszystkich lekarzy, pielęgniarek, ratowników i służb medycznych. Wyrazili słowa uznania i podziękowania za ich ogromny trud włożony w ratowanie zdrowia i życia pacjentów.

    • Poradnik dla Rodziców
     • Poradnik dla Rodziców

      15.04.2020

      Sytuacja, w której się obecnie znaleźliśmy zaskoczyła nie tylko dyrektorów i nauczycieli, ale również uczniów i rodziców. Postawiła przed nami nowe wyzwanie, którym jest zorganizowanie pracy on-line.

      W prawidłowym przebiegu zdalnego nauczania ważna jest Państwa rola, ponieważ współpraca nauczycieli i rodziców jest podstawą sukcesu.

      Przedstawiamy kilka rad dotyczących organizacji warunków do pracy w domu oraz sposobów wsparcia i motywacji dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą.

    • Życzenia
     • Życzenia

      08.04.2020

      Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

      Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Przyjaciołom Szkoły składamy najserdeczniejsze życzenia.

      Niech ten czas odrodzenia, budzenia się do życia przyniesie otuchę  i nadzieję na jak najszybszy powrót do normalności.

      Wszystkim życzymy chwil odpoczynku, radości, optymizmu a przede wszystkim dużo zdrowia i tego, abyśmy jak najszybciej mogli się znowu spotkać.
       

      Dyrekcja i Pracownicy SP 168

    • Wydłużenie terminów rekrutacji
     • Wydłużenie terminów rekrutacji

      30.03.2020

      Szanowni Państwo,

      uprzejmie informuję, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych. Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br. Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00. Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych. Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście. Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

      Anna Tkaczyk

      Dyrektor Szkoły

    • Informacja Dyrektora Szkoły
     • Informacja Dyrektora Szkoły

      16.03.2020

      Szanowni Państwo,

      zachęcam do codziennego otwierania wiadomości w dzienniku elektronicznym – w ten sposób nauczyciele przekazują uczniom informacje, materiały i linki do pracy w domu.

      Proszę o mobilizowanie dzieci do wykonywania prac zleconych przez nauczycieli.

      Jednocześnie przypominam o konieczności pozostania w domu – należy wykluczyć spotkania z kolegami oraz wspólne zabawy na boisku i placach zabaw.

      Anna Tkaczyk

      Dyrektor Szkoły

    • Informacja
     • Informacja

      12.03.2020

      Informujemy, że kwota za niewykorzystane obiady w miesiącu marcu będzie automatycznie odliczana przy płatnościach za kwiecień. Dotyczy dni 12-25.03.2020 r.

    • Komunikat Dyrektora Szkoły
     • Komunikat Dyrektora Szkoły

      11.03.2020

      Szanowni Państwo,

      decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie szkoły zostaje zawieszone.

      • 12 i 13 marca br. to dni, w których w szczególnych sytuacjach szkoła zapewni opiekę dzieciom;
      • od 16 marca (poniedziałek)  w szkole nie ma żadnych zajęć (nawet opiekuńczych);
      • na dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni, szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS;
      • należy rygorystycznie przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń;
      • należy dopilnować, aby dziecko nie przebywało w  miejscach, gdzie są duże skupiska ludzi (np. kino, komunikacja publiczna, teatr, centra handlowe);
      • należy śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Nauczyciele będą się komunikować z uczniami poprzez dziennik Librus, przesyłać materiały do pracy w domu.

      Prosimy zachęcać dziecko do samodzielnej pracy i nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole, dopilnować, aby korzystało z przesyłanych materiałów i wykonywało polecenia nauczycieli.

      Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę, dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

      Więcej informacji można pozyskać ze strony MEN:

      https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

      Anna Takczyk

      Dyrektor szkoły

    • Nietypowa lekcja języka angielskiego
     • Nietypowa lekcja języka angielskiego

      11.03.2020

      3 marca uczniowie klas 6a i 3a doświadczyli nietypowej lekcji języka angielskiego. Przeprowadzili ją wolontariusze z USA z organizacji non-profit Greenheart Exhange, która oferuje programy wymiany kulturowej. Podczas tej lekcji nasi uczniowie mieli nie tylko kontakt z native speakerami, ale także poznali różnice między brytyjską, a amerykańską wersją języka angielskiego, a także dowiedzieli się ciekawostek na temat kultury amerykańskiej.

    • Loteria szkolna
     • Loteria szkolna

      02.03.2020

      Szanowni Rodzice,

      we wtorek 3.03.2020 r. organizujemy loterię szkolną na rzecz leczenia Asi Czajkowskiej - córki koleżanki naszej nauczycielki pani Magdaleny Krzysztoń.

      Szczegóły dotyczące zbiórki i leczenia znajdują się na stronie siepomaga.pl.

      Zostało tylko 7 dni do zebrania 79 tys. Chcielibyśmy bardzo uzbierać tę sumę, w przeciwnym razie dziewczynka będzie kaleką do końca życia. Prosimy o przekazanie tej informacji znajomym. Liczy się każda wpłata, nawet najmniejsza. Dziękujemy za przynoszone fanty. Zadecydowaliśmy, że los będzie kosztował 5 zł. To chyba nie jest wygórowana cena, gdyż fanty są dużo więcej warte. Mamy bardzo dużo dobrych książek, biżuterię, maskotki. Każdy los wygrywa. Czy możecie Państwo przypilnować, żeby każde dziecko miało we wtorek przy sobie 5 zł? Losy będą sprzedawane na przerwach, a odbiór prezentów w sali 66 od godz. 8.45 do 16. Dotyczy to oczywiście tych rodzin, które mogą i chcą wesprzeć naszą akcję. Liczymy na Państwa pomoc.

      Pozdrawiam serdecznie.

      Opiekunka samorządu szkolnego.

      Katarzyna Engwert