• Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021
     • Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021

      07.12.2020

      Już od 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 rozpoczynamy zapisy do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021.

      Zgodnie z komunikatem z dn. 04.12. br. Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej Akcja „Zima w Mieście” 2021 jest adresowana do uczniów klas I-IV szkoły podstawowej 
      https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczne-polkolonie-dla-najmlodszych

      Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021

      Warszawska Akcja "Zima w Mieście" odbędzie się w dniach od 4.01.2021 r. do 15.01.2021 r.

      W okresie ferii warszawscy uczniowie z klas I-IV będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej - zgodnie z wytycznymi MEN.

      Jak się zapisać?

      Zapisy na „Zimę w Mieście” 2021 w elektronicznym systemie rozpoczną się 7 grudnia od godziny 12.00 i potrwają do 11 grudnia do godziny 00.00. Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej proszę zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów.

      Zapisywać się można pod adresem https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

      Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych, należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 2 jednotygodniowych turnusów, które trwają od poniedziałku do piątku.

      Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.plod 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00.

      Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 grudnia od godz. 12.00 do 18 grudnia do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

      Feryjne Placówki Edukacyjne

      Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00 do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym na stałe w Warszawie.

      Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

      Zasady opieki nad dziećmi podczas ferii

      Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonowały zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wprowadza się m.in. ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie. Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Stworzenie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest dla nas priorytetowym zadaniem.

      Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 dostępne są na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

      Zapraszamy!

    • Komunikat w sprawie zmian w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021
     • Komunikat w sprawie zmian w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021

      07.12.2020

      Na podstawie rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dz. U. poz.493, z późn. zm.) informuję, że wprowadzona została zmiana w kalendarzu roku szkolnego.

      Ferie zimowe trwają od 4 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r.

      W związku z powyższym przesunięty zostaje termin klasyfikacji półrocznej zgodnie z poniższym harmonogramem:

      • 29 stycznia 2021 r. ostatni dzień wystawiania ocen za I półrocze dla kl. 1-6
      • 1 lutego 2021 r. ostatni dzień wystawiania ocen za I półrocze dla kl. 7-8
      • 29.01.2021 r. - rady klasyfikacyjne kl. 1-3 i 4-6                              
      • 01.02.2021 r. - rada klasyfikacyjna kl. 7-8                                                             
      • 02.02.2021 r. - rada zatwierdzająca I półrocze                  

      Zmianie ulegają również terminy zebrań z rodzicami - nie odbędą się w styczniu, nowe terminy to:

      • 3 lutego 2021 r. kl. 1-3
      • 4 lutego 2021 r. kl. 4-8

      Anna Tkaczyk

      Dyrekto Szkoły

    • Narodowe Święto Niepodległości
     • Narodowe Święto Niepodległości

      10.11.2020

      Biuro Programu "Niepodległa" zaprasza do symbolicznego świętowania Narodowego Święta Niepodległości. Pokażmy, że tworzymy wspólnotę, która podtrzymuje tradycję nawet w trudnych warunkach epidemicznych i pomimo konieczności zachowania fizycznego dystansu. Przedstawiamy kilka propozycji uczczenia Święta Niepodległości.

    • Komunikat Kuratorium Oświaty ws. konkursów przedmiotowych
     • Komunikat Kuratorium Oświaty ws. konkursów przedmiotowych

      26.10.2020

      W związku z wprowadzonymi kolejnymi obostrzeniami w celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii niemożliwe jest przeprowadzenie w dniach 27 – 29 października br. etapów szkolnych konkursów przedmiotowych (historia, fizyka, biologia, wos, geografia i chemia). Nowe terminy powyższych konkursów zostaną opublikowane na stronie internetowej MSCDN. Proszę o regularne monitorowanie i zapoznawanie się z publikowanymi komunikatami oraz o przekazanie powyższej informacji rodzicom oraz uczniom, którzy mieli być uczestnikami powyższych konkursów.

      Decyzję o zmianie terminów konkursów podjęto zgodnie z §14 pkt. 10 Regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021.

    • Uwaga! Odwołane zebrania z rodzicami
     • Uwaga! Odwołane zebrania z rodzicami

      07.10.2020

      Szanowni Rodzice,

      w związku z bardzo dużym wzrostem zakażeń koronawirusem, szczególnie w województwie mazowieckim, odwołuję jutrzejsze (8 października) zebrania z rodzicami. Zebrania odbędą się w drugiej połowie października w formie zdalnej. O terminie i platformie, na jakiej się odbędą poinformują Państwa wychowawcy. W przypadku konieczności pilnego kontaktu z wychowawcą lub innym nauczycielem proszę o wysyłanie do nich wiadomości poprzez dziennik elektroniczny.

      Anna Tkaczyk

    • Zagłosuj w Budżecie Obywatelskim
     • Zagłosuj w Budżecie Obywatelskim

      03.09.2020

      Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie, Absolwenci, Sąsiedzi, Mieszkańcy Pragi-Południe!!!

      Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czesława Niemena zachęca wszystkich mieszkańców Warszawy, a szczególnie całą naszą społeczność szkolną do zagłosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 na nasz szkolny projekt: 

      Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie przy ul. Zwycięzców 44 w dzielnicy Praga Południe.

      Dzięki temu projektowi już w 2021 roku możemy mieć wyremontowane, bezpieczne boisko do piłki nożnej. W ramach remontu zostanie wymieniona nawierzchnia boiska oraz piłkochwyty.

      JAK ZAGŁOSOWAĆ ?

      Głosowanie trwa od 1 tylko do 15 września 2020 r.

      Można zagłosować elektronicznie przez internet albo papierowo w urzędzie dzielnicy. Ze względu na obecną sytuację, zachęcamy do głosowania elektronicznego.

      GŁOSOWANIE ELEKTRONICZNE

      1. Należy wejść na stronę  app.twojbudzet.um.warszawa.pl
      2. Należy kliknąć przycisk ROZPOCZNIJ GŁOSOWANIE, a następnie wpisać  adres email. Na Państwa podaną skrzynkę pocztową przyjdzie wiadomość z linkiem. Należy go kliknąć, żeby rozpocząć głosowanie.
      3. Należy wybrać projekty, na które można zagłosować (dzielnicowe i ogólnomiejskie).

      NASZ PROJEKT TO PROJEKT DZIELNICOWY: Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie przy ul. Zwycięzców 44 w dzielnicy Praga Południe. Numer  ESOG 766

      1. Należy uzupełnić swoje dane.
      2. Zagłosować

      GŁOSOWANIE PAPIEROWE

      1. Należy wydrukować kartę - karta do pobrania jest pod adresem: https://twojbudzet.um.warszawa.pl/formularze-dokumenty-materialy-do-pobrania

       Jeśli nie macie Państwo możliwości wydrukowania karty samodzielnie, można otrzymać ją w urzędzie.

      1. Należy przyjść (wraz z dokumentem tożsamości)  do urzędu dzielnicy.

      Na miejscu będzie  pracownik urzędu, który pomoże w zagłosowaniu.

      NASZ PROJEKT TO PROJEKT DZIELNICOWY: Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie przy ul. Zwycięzców 44 w dzielnicy Praga Południe. Numer  ESOG 766

      1. Należy wypełnić kartę do głosowania  - postawić X przy projektach, na które chcemy zagłosować ( projekty dzielnicowe i  ogólnomiejskie).
      2. Należy uzupełnić swoje dane.
      3. Następnie trzeba oddać wypełnioną kartę w punkcie głosowania.

      WAŻNE

      Można zagłosować tylko raz - internetowo albo papierowo.

      Nie trzeba być zameldowanym w Warszawie - głosować może każdy mieszkaniec i mieszkanka Warszawy.

      Nie trzeba być pełnoletnim - głosować można w każdym wieku.

      Jeśli masz mniej niż 13 lat, możesz zagłosować wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna.

    • Remont łazienek chłopców w naszej szkole zakończony
     • Remont łazienek chłopców w naszej szkole zakończony

      02.09.2020

      Dzięki staraniom Społeczności  Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena  z pomocą Burmistrza Dzielnicy Pragi Południe, podczas wakacji  Wydział Infrastruktury naszej dzielnicy wyremontował łazienki chłopców w budynku głównym naszej szkoły.

      Remont łazienek wraz z wymianą pionów wykonała firma ZUO Andrzej Bednarczyk. Łazienki już nie straszą, wyglądają bardzo ładnie i miejmy nadzieję, że w takim stanie pozostaną bardzo długo.

      W przyszłym roku planowany jest remont łazienek dziewcząt.

    • Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
     • Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

      26.08.2020

      1 września zapraszamy uczniów na spotkania z wychowawcami zgodnie z harmonogramem.

      Ze względu na sytuację epidemiczną nie organizujemy uroczystego oficjalnego rozpoczęcia w hali sportowej.

      • na spotkanie z wychowawcą przychodzą wyłącznie uczniowie (wyjątkiem są uczniowie kl. 1, którzy mogą przyjść do szkoły z jednym rodzicem/opiekunem - rodziców przebywających na terenie szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu, zachowanie 1,5 m dystansu społecznego, ochrona ust i nosa)
      • do szkoły należy przyjść punktualnie na wyznaczoną godzinę i opuścić ją po spotkaniu, nie gromadzić się na terenie szkoły
      • uczniów obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły
      • uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem, a wychodzą wejściem bocznym
      • uczniowie klas pierwszych wchodzą do szkoły głównym wejściem, a wychodzą bezpośrednio wyjściem z sali gimnastycznej.
    • List Pani Dyrektor Anny Tkaczyk do Uczniów i Rodziców z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
     • List Pani Dyrektor Anny Tkaczyk do Uczniów i Rodziców z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

      31.08.2020

      Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

      rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/21. Długo czekaliśmy na to, aby znów spotkać się w szkole, abyście mogli zasiąść w szkolnych ławkach.

      Wracamy inni, bogatsi o nowe doświadczenia (izolacji, zdalnego nauczania). Inni, bo świat, który znaliśmy też się zmienił. Ale wracamy do tej samej szkoły i razem zróbmy wszystko, by dobrze odnaleźć się w naszej szkolnej rzeczywistości, odzyskać poczucie bezpieczeństwa, odbudować wspólnotę. Niestety, nie możemy zapewnić, że wirus nie pokrzyżuje naszych planów, ale jesteśmy gotowi stawić czoła wyzwaniom. Przestrzegajmy zasad sanitarnych, by to niewidoczne gołym okiem zagrożenie – nie było u nas „poza kontrolą”. Wprawdzie niezawodnego przepisu nie ma, ale wiadomo, co należy robić, by temu niewidzialnemu wrogowi nie pozwolić na powtórne wysłanie nas do domów. Wszyscy solidarnie, stosujmy się do procedur, zaleceń, chrońmy siebie, kolegów, nauczycieli, rodziny.

      Jeżeli będziemy musieli wrócić do zdalnego nauczania, damy radę, bo wiele już umiemy.

      Życzymy Wam dobrego roku!

      Dyrekcja i Rada Pedagogiczna.

    • Plan lekcji
     • Plan lekcji

      31.08.2020

      Informujemy, że na stonie szkoły w zakładce "Uczniowie i Rodzice" opublikowany został plan lekcji na rok szkolny 2020/2021. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji pracy i postępowania prewencyjnego pracowników, uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych w Szkole Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w czasie zagrożenia epidemicznego od 1 września 2020 r. zmieniają się godziny rozpoczęcia zajeć i przerw międzylekcyjnych dla niektórych klas

      Klasy: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c pracują według harmonogramu: 

      1. 8:00 – 8:45 

      2. 8:55 – 9:40 

      3. 9:50 – 10:35 

      4. 10:45 – 11:30 

      5. 11:50 – 12:35 

      6. 12:55 – 13:40 

      7. 14:00 – 14:45 

      8. 14:55 – 15:40 

      9. 15:50 – 16:35 

      10. 16:40 - 17:25

       

      Klasy: 6c, 6d, 6e, 7d, 8a, 8b, 8c pracują według harmonogramu: 

      1. 8:10 – 8:55

      2. 9:05 – 9:50

      3. 10:00 – 10:45

      4. 10:55 – 11:40

      5. 12:00 – 12:45

      6. 13:05 – 13:50

      7. 14:10 – 14:55

      8. 15:05 – 15:50

      9. 16:00 – 16:45

      10. 16:50 - 17:35

       

    • Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2020/2021
     • Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2020/2021

      21.08.2020

      Szanowni Państwo,

      informujemy, że świetlica szkolna w roku szkolnym 2020/2021, będzie działała w godzinach 7.30-17.30.

      Zapisy uczniów do świetlicy z klas 1-4 na rok szkolny 2020/2021 odbędą się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy” kompletnie wypełnioną i podpisaną przez oboje rodziców/prawnych opiekunów można składać w świetlicy szkolnej 1 września 2020 r. w godz. 7.30-17.30:

      Klasy 1 – sala 1

      Klasy 2 – sala 2

      Klasy 3 i 4 – sala 3

      Do szkoły może wejść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

      Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz zachowania dystansu min. 1,5 m.