• Wolne miejsca na akcję "Zima w Mieście"
     • Wolne miejsca na akcję "Zima w Mieście"

      23.12.2020

      W dniu 22 grudnia 2020 r. od godziny 15:00 rozpoczęły się zapisy na wolne miejsca do Warszawskiej Akcji "Zima w Mieście" 2021, informacja o wolnych miejscach jest dostępna na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/ w zakładce "Wolne miejsca" w menu po lewej stronie.

      Zapisy trwają od 22 grudnia br., godz. 15:00 do 15 stycznia 2021 r.  Ponadto informujemy, że decyzja o przyjęciu ucznia podejmowana jest w szkole, która organizuje Warszawską Akcję „Zimę w Mieście” 2021.

      Zgodnie z komunikatem z dn. 04.12. br. Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej Akcja „Zima w Mieście” 2021 jest adresowana do uczniów klas I-IV szkoły podstawowej.

    • Świąteczny numer SMS-a
     • Świąteczny numer SMS-a

      18.12.2020

      Oddajemy w Wasze ręce kolejny – świąteczny numer naszej szkolnej gazetki SMS. Myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Pragniemy poszukiwać, mimo nietypowej sytuacji, w której przyszło nam funkcjonować, wzajemnych kontaktów i nowych relacji.

      Życzę przyjemnej lektury.

      Pozdrawiam – opiekun Zespołu Redakcyjnego Adam Gościński

    • Szlachetna Paczka
     • Szlachetna Paczka

      18.12.2020

      Tradycyjnie o tej porze roku przygotowaliśmy Szlachetną Paczkę dla samotnej starszej pani. Udało nam się kupić pralkę, telefon, suszarkę, torbę - wózek, środki czystości,trwałą żywność i słodycze.Bardzo dziękujemy nauczycielom i następującym klasom za wpłaty: 1a, 2b, 2c, 3c, 6e, 7d.

      W tym roku nie mogliśmy zrobić paczek dla dzieci w Laskach, dlatego, w porozumieniu z dyrekcją wpłaciliśmy 1240 zł na bieżące potrzeby szkoły. Sumę tę zgodziły się przeznaczyć na w/w cel dwie klasy: 1a i 7d. Były to pieniądze przeznaczone na Szlachetną Paczkę, ale udało nam się, nie po raz pierwszy, podzielić wpłatami. Szczegółowe rozlicznie jest do wglądu u p. Engwert.

      Dziękujemy Krzysztofowi Sienkiewiczowi z kalsy 7d, za wykonanie i wysłanie w imieniu naszej szkoły pięknej karki świątecznej dla dzieci w Laskach. Jego Rodzicom dziękujemy za przekazanie słodyczy i pluszaków.

    • "Zima w Mieście" - opłaty
     • "Zima w Mieście" - opłaty

      16.12.2020

      Forma płatności za opiekę oraz wyżywienie – przelew

      1. Numer konta, na który należy dokonać opłaty za opiekę 10 zł x 4 dni: 33 1030 1508 0000 0005 5111 7003
      2. Numer konta, na który należy dokonać opłaty za wyżywienie 10 zł x 4 dni: 87 1030 1508 0000 0005 5111 7001
    • Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021
     • Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021

      07.12.2020

      Już od 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 rozpoczynamy zapisy do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021.

      Zgodnie z komunikatem z dn. 04.12. br. Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej Akcja „Zima w Mieście” 2021 jest adresowana do uczniów klas I-IV szkoły podstawowej 
      https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczne-polkolonie-dla-najmlodszych

      Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021

      Warszawska Akcja "Zima w Mieście" odbędzie się w dniach od 4.01.2021 r. do 15.01.2021 r.

      W okresie ferii warszawscy uczniowie z klas I-IV będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej - zgodnie z wytycznymi MEN.

      Jak się zapisać?

      Zapisy na „Zimę w Mieście” 2021 w elektronicznym systemie rozpoczną się 7 grudnia od godziny 12.00 i potrwają do 11 grudnia do godziny 00.00. Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej proszę zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów.

      Zapisywać się można pod adresem https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

      Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych, należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 2 jednotygodniowych turnusów, które trwają od poniedziałku do piątku.

      Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.plod 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00.

      Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 grudnia od godz. 12.00 do 18 grudnia do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

      Feryjne Placówki Edukacyjne

      Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00 do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym na stałe w Warszawie.

      Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

      Zasady opieki nad dziećmi podczas ferii

      Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonowały zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wprowadza się m.in. ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie. Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Stworzenie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest dla nas priorytetowym zadaniem.

      Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 dostępne są na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

      Zapraszamy!

    • Komunikat w sprawie zmian w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021
     • Komunikat w sprawie zmian w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021

      07.12.2020

      Na podstawie rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dz. U. poz.493, z późn. zm.) informuję, że wprowadzona została zmiana w kalendarzu roku szkolnego.

      Ferie zimowe trwają od 4 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r.

      W związku z powyższym przesunięty zostaje termin klasyfikacji półrocznej zgodnie z poniższym harmonogramem:

      • 29 stycznia 2021 r. ostatni dzień wystawiania ocen za I półrocze dla kl. 1-6
      • 1 lutego 2021 r. ostatni dzień wystawiania ocen za I półrocze dla kl. 7-8
      • 29.01.2021 r. - rady klasyfikacyjne kl. 1-3 i 4-6                              
      • 01.02.2021 r. - rada klasyfikacyjna kl. 7-8                                                             
      • 02.02.2021 r. - rada zatwierdzająca I półrocze                  

      Zmianie ulegają również terminy zebrań z rodzicami - nie odbędą się w styczniu, nowe terminy to:

      • 3 lutego 2021 r. kl. 1-3
      • 4 lutego 2021 r. kl. 4-8

      Anna Tkaczyk

      Dyrekto Szkoły